Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, jūlijs

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

Latvija – pievilcīga valsts investoriem

 

Latvija investoriem piedāvā plašu atbalsta pasākumu klāstu, tostarp ES struktūrfondu atbalstu un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi ar pievilcīgām nodokļu atlaidēm. Uzņēmumi, kas šeit darbojas, var izmantot arī privilēģijas, ko sniedz Latvijas dalība ES – brīvu preču, pakalpojumu, kapitāla un darbaspēka kustību, kā arī Eirozonas dalībvalsts priekšrocības.

Latvijas valdība turpina darbu pie ārvalstu investīcijām labvēlīga klimata izveides, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi. Tiek atvieglotas juridiskās un administratīvās prasības, tādējādi veicinot sadarbību starp starptautiskajiem un vietējiem nevalstiskajiem partneriem.

ES FINANSĒJUMS 2021.–2027. GADAM
Valsts atbalsta programmām piešķirtais ES struktūrfondu finansējuma apjoms līdz 2027. gadam ir aptuveni 10,58 miljardi eiro. ES fondu līdzekļi ir orientēti uz sekojošām jomām:
– Klimata pārmaiņas un ilgtspēja
– Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma
– Digitālā transformācija
– Ienākumu nevienlīdzības mazināšana
– Veselības aprūpe
– Tiesiskums

Arī turpmākajos gados atbalsta programmas turpinās iet līdzšinējo ceļu, lielāko atbalstu veltot zināšanu ietilpīgām, zaļajām iniciatīvām. Uzņēmumiem piešķirtā atbalsta rezultāts būs jaunu zināšanu radīšana, augstas pievienotās vērtības aktivitātes un atbalsts COVID-19 skartajiem uzņēmumiem. Daži no apstiprināmo pasākumu piemēriem:
– Augstas pievienotās vērtības industriālo parku programma. Tās mērķis ir piesaistīt starptautiski pazīstamus industriālo parku operatorus ar savu klientu portfeļiem. Tiek plānots izveidot 11 industriālos parkus Rīgā un reģionos, kas piedāvās augsti apmaksātas darba vietas tehniski progresīvās jomās. Katrā projektā plānotas 75 darba vietas ar vidējo atalgojumu 2500 eiro mēnesī. Telpu un infrastruktūras attīstībai paredzētais atbalsts ir ~ 35-45% no kopsummas.
– Atveseļošanas un noturības mehānisma “NextGenerationEU” programmu ieviešana no 2021. gada. Tās ietvers dažādus finanšu instrumentus, lai pēc pašreizējās krīzes mēs kļūtu noturīgāki, tostarp papildu atbalsta mehānismus saistībā ar uzņēmumu digitalizāciju un darbinieku apmācību.


Guntis Strazds
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija”
Valdes priekšsēdētājs

Kā Mākslīgais intelekts, jeb AI (no angļu val. Artificial intelligence), tiek pielietots dažādos ražošanas procesos, kas saistīti ar apģērbu ražošanu?

Šajā informācijas tehnoloģiju laikmetā mākslīgais intelekts (AI) ir radījis revolūciju inženierzinātņu, fizikas, medicīnas un vadības jomā. Tradicionālie matemātiskie modeļi tiek izmantoti problēmu risināšanai vai lēmumu pieņemšanas procesā, kas ir AI galvenais princips. AI var nodrošināt izcilus risinājumus dažādām problēmām, pateicoties tā heiristiskajām un inteliģentajām īpašībām. Ar AI palīdzību var sasniegt nozīmīgus rezultātus, piemēram, uzlabot kvalitāti, palielināt produktivitāti un samazināt ražošanas izmaksas.

Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana ietver lielu skaitu mainīgo lielumu, kas saistīti ar materiālu un procesu. Tā kā papildus vairākiem darbības posmiem ir liela izejvielu dažādība, ir grūti precīzi kontrolēt procesa parametrus, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Līdz šim pareizas attiecības noteikšana starp šiem mainīgajiem lielumiem un auduma īpašībām ir atkarīga no cilvēku zināšanām. Daudzos gadījumos cilvēka darbā pastāv kļūdu iespējamība, jo ir sarežģīts uzdevums vienmēr atcerēties tik lielu mainīgo skaitu un izmantot zināšanas precīzai īpašību prognozēšanai. Tas ir iespējams, izmantojot AI, jo skaitļošanas un simulācijas attīstība ir radījusi dažādas sistēmas, lai apstrādātu vairākus mainīgos. AI lietojumprogramma tagad apmācības laikā var tikt galā ar lielu datu kopu klāstu, lai izveidotu efektīvu saikni starp mainīgajiem lielumiem un produkta īpašībām. Tāpēc pēdējās desmitgades laikā mākslīgā intelekta izmantošana tekstilrūpniecībā un apģērbu ražošanas nozarēs dažādiem lietojumiem strauji pieaug.

Tekstilšķiedras ir galvenā izejviela apģērbu un citu tekstilizstrādājumu ražošanai. Tā kā ir daudz dažādu tekstilšķiedru veidu, bieži vien ir grūti identificēt nezināmu šķiedru, veicot vizuālu pārbaudi. Tradicionālās šķiedru identifikācijas prakses pamatā ir destruktīvi testi, izmantojot liesmu vai ķīmiskas vielas. AI var izmantot, lai identificētu un šķirotu tekstilšķiedras pēc to krāsas un citām īpašībām, piemēram, smalkuma, garuma, viendabīguma attiecības, stiprības un vērpšanas veiktspējas ietekmes uz dzijas īpašībām. Ir bijuši vairāki AI pielietojumi dzijas ražošanā, kas ietver dzijas virtuālo modelēšanu no šķiedru īpašībām, dzijas stiepes īpašību prognozēšanu, dzijas nelīdzenumu prognozēšanu un dzijas inženieriju.

Kā notiek mākslīgā intelekta pielietojums mazumtirdzniecībā?

Modes mazumtirdzniecība veido saikni starp modes preču ražotājiem un patērētājiem. Apmēram pēdējo divu desmitgadu laikā modes preču mazumtirdzniecība ir kļuvusi par vienu no konkurētspējīgākajām mazumtirdzniecības nozarēm, pateicoties tehnoloģiju attīstībai un patērētāju uzvedības izmaiņām pret ātro modi. Mazumtirdzniecībā ir vairākas jomas, piemēram, pārdošanas prognozēšana, modes mazumtirdzniecības prognozēšana, stila ieteikums patērētājiem, klientu attiecību vadība, pieprasījuma prognozēšana, klientu apmierinātības noteikšana un modes koordinēšana, kur AI lietojums arvien pieaug. Pārdošanas prognozēšana modē šobrīd ir kļuvusi grūtāka pieprasījuma nepastāvības dēļ, jo tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Pārdošanas prognozēšanai var izmantot vēsturiskos datus par pārdošanu kopā ar stilu, krāsu un apģērba izmēru.

AI ieteikumu sistēmas var izmantot, lai izvēlētos piemērotus stilus un dizaina kombinācijas patērētājiem. Vairākos gadījumos ir ļoti grūti noteikt smalkās atšķirības starp diviem dažādiem stiliem. AI var izmantot, lai noteiktu atšķirības un līdzības starp diviem vai vairākiem dažādiem stiliem. Mūsdienu patērētāji ir labāk informēti par komforta funkcijām nekā iepriekš. AI var izmantot arī, lai izvēlētos pareizo apģērba veidu, lai nodrošinātu nepieciešamo komfortu, tostarp izskatu, ko var izmantot klienti.

Šajā mūsdienu laikmetā AI tiek izmantots daudzās jomās, lai atrisinātu dažādas problēmas ar intelektu, kas ir līdzīgs cilvēkiem. AI pielietojums nebija plaši pieņemts darbietilpīgā apģērbu ražošanā. Tomēr globālā konkurences vide un mērķis sasniegt zemas ražošanas izmaksas ir galvenie iemesli AI plašākam pielietojumam apģērbu nozarē, sākot no materiālu izvēles un ieguves līdz ražošanai līdz mazumtirdzniecībai. AI var izmantot dažādos tekstilizstrādājumu procesos, piemēram, šķiedru šķirošanā, dzijas īpašību prognozēšanā, auduma defektu noteikšanā un krāsu receptes prognozēšanā. Tāpat AI var izmantot visos apģērba ražošanas posmos, piemēram, pirms ražošanas, ražošanas un pēcapstrādes darbībās. Attīstītās valstis jau ir sākušas izmantot mākslīgo intelektu, lai uzlabotu apģērbu kvalitāti, uzlabotu klientu apkalpošanu un tādējādi palielinātu pārdošanas apjomu. AI strauji attīstās, un tuvākajā nākotnē tas kļūs par svarīgu instrumentu apģērbu ražotājiem, lai uzlabotu kvalitāti, palielinātu ražošanu, samazinātu ekspluatācijas izmaksas un kontrolētu pārprodukciju. AI pielietojumam apģērbu ražošanā ir spoža nākotne līdzīgi kā citām pielietojuma jomām.


Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Strukturētā pārdošana
  • Attiecību veidošana un pārrunas augstas pievienotās vērtības pārdošanas darījumos
  • Mūsdienīga efektīva pārdošana. Kompleksā programma uzņēmuma pārdošanas sistēmas formēšanai
  • Pārdošanas psiholoģija. Klientu uzvedības formas un motīvi

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Ražošanas procesu optimizēšana uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei
  • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā
  • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā
  • Procesu orientētas ražošanas vadības sistēmas izveidošana

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas