Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, oktobris 2023

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

“Stunda nozarē” – seminārs karjeras atbalsta speciālistiem tekstilrūpniecības nozarē

2023. gada 28. septembrī norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras trīspadsmitais neklātienes semināru cikls “Stunda nozarē”, sadarbojoties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Nozaru ekspertu padomēm (NEP). Seminārs paredzēts karjeras konsultantiem un nozares attīstības atbalstā iesaistītajiem speciālistiem ar mērķi iepazīt tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozari.

Semināra laikā dalībnieki plašāk uzzināja par nozares struktūru, attīstību, aktuālākajām profesijām, izglītības un karjeras iespējām, kā arī iepazina nozares uzņēmumu darbību.

Nākotnes tekstilrūpniecība ietver vairākas inovatīvas pieejas dažādu materiālu ražošanā, piemēram, viegli maināmas uzlīmes audumam, pašpielīpošas elastīgās saites, miglas ūdens savākšanu ar auduma palīdzību, 3D aizsargapģērbu un bezšuvju apģērbu ražošanu, apģērbus no šķiedru un pavedienu kārtām, apģērbus no šķidra maisījuma. Dažādas tehnoloģijas arvien vairāk tiek ieviestas, kas prasa papildu zināšanu un prasmju apguvi, piemēram, šūšanas tehnoloģiju automatizācija un robotizācija, lāzermetināšana, robotu drukāšana un zīmēšana, kompleksā šūšana, audumu testēšana un to kontroles iekārtu pielietošana. Tāpat tekstila rūpniecībā parādās tādi rīki kā papildinātā realitāte, kas paredz jebkādu sensoro datu ievadīšanu, lai papildinātu informāciju par audumu, vai mākslīgais intelekts, kas paredz mašīnu saprātīgu uzturēšanu, apmācību un pielāgošanos.

Seminārā ar karjeras speciālistiem bija iespēja tikties ar Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidentu Gunti Strazdu un Nozares ekspertu padomju (NEP) koordinatori Aneti Jekumu.

Avots: https://www.viaa.gov.lv/lv


 Fiziskos procesus pakāpeniski aizstāj digitālie

Intervija piedalās:
Juta Ķimenīte
Rīgas Stila un Modes tehnikums
Rīgas Tehniskā universitāte
Pedagogs

Kāda ir jūsu pieredze tekstila (vai vieglās rūpniecības, vai mācību) industrijā?

Strādāju nozarē jau gandrīz 20 gadus, darbs ir bijis saistīts gan ar rūpniecisku apģērbu ražošanu, gan individuālu apģērbu izgatavošanu. Arī darbības jomas ir plašas, tās aptver apģērbu dizainu (veidoti tērpi koriem, ansambļiem, muzikālām izrādēm), 10 gadus kopā ar kolēģēm vadīts savulaik populārais bērnu apģērbu uzņēmums Petra.Lv, kur veidoju gan apģērbu dizainu, gan pārraudzīju paraugu izstrādi un ražošanas procesu, lielu uzmanību pievērsu tieši apģērbu tehnoloģijai. Paralēli strādājot ar individuālajiem klientiem, pievērsos apģērbu konstruēšanai un modelēšanai.

Darbošanās pedagoģijas jomā sākās pakāpeniski ar darba vidē organizētu mācību vadīšanu un pāris interesentiem, kas vēlējās papildināt savas zināšanas apģērbu konstruēšanā un šūšanā individuāli. Un nu jau trešo gadu strādāju Rīgas Stila un modes tehnikumā un Rīgas Tehniskajā universitātē. Pasniedzu apģērbu konstruēšanu, tehnoloģiju, šūšanu, tehnisko zīmēšanu u.c.

Cik liela nozīme ir digitalizācijai mūsdienu tekstila (vai modes) industrijā?

Digitalizācijai ir liela nozīme, pašlaik notiek pāreja un fiziskos procesus pakāpeniski aizstāj digitālie. Tiek veidotas digitālas bibliotēkas – sākot no audumiem un beidzot ar digitālajiem prototipiem. Viss, kas līdz šim bija tikai taustāmā veidā, īsākā vai garākā laika posmā būs digitalizēts. Lai arī šis process nebūt nav vienkāršs un ātrs, tas nākotnē nodrošinās būtisku resursu ekonomiju.

Taču tas nenozīmē, ka, piemēram, digitālie paraugi pilnībā aizstās fiziskos.

Patlaban digitalizācijas procesu apgrūtina dažādo formātu savietojamība, būtiski ir, lai visi sadarbības partneri šajā ziņā darbotos savstarpēji saskaņotā vidē, pretējā gadījumā katra no iesaistītajām pusēm redzēs atšķirīgu galarezultātu.

Cik liela nozīme ir mākslīgajam intelektam darbu procesos un kā tas varētu mainīties nākotnē?

Patlaban mēs tikai iepazīstam, kas tas tāds ir un ko tas spēj, kā tas ietekmēs nozari, pagaidām paredzēt grūti. Datu analīze un apstrāde visdrīzāk būs mākslīgā intelekta pārziņā. Taču mākslīgais intelekts nezina un nespēj aptvert to, ko tas nezina, tas spēj operēt tikai ar pieejamiem faktiem. Cilvēka radošums, spēja nestandarta situācijās pieņemt unikālus lēmumus un atbilstoši rīkoties, ir neaizstājama.

Kādas zināšanas un iemaņas pašreiz tiek visaugstāk vērtētas industrijā?

Uzņēmumiem ir nepieciešami darbinieki, kas spēj izprast procesus kopumā, nevis tikai veikt šauri specifisku darbību, kas pārvalda dažādas programmas (piem. Microsoft Power Apps), spēj saskatīt nepilnības sistēmā un piedāvāt risinājumus to novēršanai, piedalās uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanā, izrāda iniciatīvu procesu uzlabošanā un turpina profesionāli pilnveidoties.

Arvien lielāka interese ir par 3D, virtuālo prototipēšanu, piemēram, tiek meklēti konstruktori, kas strādā arī 3D programmās. Aktuāli ir tehniskie dizaineri – inženieri, kas vienlīdz labi pārzina tehnoloģiju un dizainu.

Kā jūs redzat industrijas attīstību nākamajos 5-10 gados?

Pieļauju, ka digitalizācijas process būs noslēguma fāzē. Digitālo produktu vizualizācijas būs superreālas un spēs attēlot realitāti līdz vissīkākajai niansei.

Notiks pāreja uz tā saukto lēno modi, produktu ilgtspējība un izsekojamība veicinās apģērbu ražošanu pēc pieprasījuma. Iespējams, būs atbilstoši resursi personalizēta apģērba ražošanai plūsmā, kas nodrošinātu, ka viss saražotais apģērbs tiktu pārdots pirms ražošanas, tādejādi neradot nepārdotā tekstila atkritumu kalnus. Gribētos cerēt, ka tekstila atkritumu pārstrādes jautājums tiks atrisināts un ka tekstila atkritumi, kas rodas ražošanas procesā, būs resurss – izejmateriāls jaunu produktu tapšanai!


Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Strukturētā pārdošana
  • Attiecību veidošana un pārrunas augstas pievienotās vērtības pārdošanas darījumos
  • Mūsdienīga efektīva pārdošana. Kompleksā programma uzņēmuma pārdošanas sistēmas formēšanai
  • Pārdošanas psiholoģija. Klientu uzvedības formas un motīvi

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Ražošanas procesu optimizēšana uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei
  • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā
  • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā
  • Procesu orientētas ražošanas vadības sistēmas izveidošana

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas