Funkcionālie apģērbi

Published by atcilabotajs on

Pašlaik Latvijas policistu, robežsargu un ugunsdzēsēju ekipējumā ietilpst noteikta parauga un krāsas formas tērpa komplekts, kas kopš Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas ir kalpojis par ikdienas formas tērpu atjaunoto Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošo iestāžu amatpersonām (policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem). Apkopojot datus par formas tērpa komplekta lietošanu visa veida operācijās, arī starptautiskajās operācijās, un izvērtējot citu valstu pieredzi policistu formas tērpu lietošanā un to attīstības tendences, kā arī izanalizējot problēmas dažādo uzdevumu izpildē, ko izraisījis mūsdienu prasībām neatbilstošs formas tērps vai to atsevišķas sastāvdaļas, tika nolemts, ka formas tērpa komplekts ir jāmodernizē atbilstoši mūsdienu prasībām un uzdevumiem, kuri ir izvirzīti attiecīgajām Iekšlietu ministrijas apakšvienībām (Policijai, Robežsardzei, Ugunsdzēsējiem, Ieslodzīto vietu pārvaldei).

Funkcionālie apģērbi

Categories: Ziņas