Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, decembris 2023

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

“Latviešu tautastērps un pilsētas tipa apģērbs – pētniecība, komplektēšana, darināšana”

Šā gada rudenī, 27.oktobrī, Limbažu kultūras namā norisinājās seminārs “Latviešu tautastērps un pilsētas tipa apģērbs – pētniecība, komplektēšana, darināšana”. Seminārs tika organizēts LNKC projekta “Katram savu tautastērpu” ietvaros un ir kā papildinājums XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tautastērpu skatei.

Seminārs iesākās ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētnieces Anetes Karlsones lekciju “Tautastērps un pilsētas tipa apģērbs Latvijā 19./20.gs mijā”. Seminārā pārrunātie jautājumi, iekļāva arī papildu tēmas:

 • Tautastērps un pilsētas tipa apģērbs Latvijā 19./20.gs mijā. Anete Karlsone, LU Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece;
 • Pieredze tērpu darināšanā. Dagnija Kupče, Aušanas darbnīcas “Vēverīšas” vadītāja;
 • Brunču audumu izpēte un pieredzes. Aija Mālkalna, SIA “Austras raksti”;
 • Vidsmuižas Annužas stāsts. Iveta Seimanova, biedrība “Latgales etnogrāfiskā vēstniecība”;
 • TLMS “Dzilna” izpētes darbs un pieredze tautastērpu un tērpu darināšanā. Limbažnieki ceļā uz Dziesmu svētkiem. Baiba Vaivare, TLMS “Dzilna” vadītāja un studijas dalībnieces.

Paralēli semināra norisei Limbažu kultūras namā apskatāma Tautas lietišķās mākslas studijas “Dzilna” darināto tērpu izstāde. Tautastērps ir nacionālais simbols, ko saglabāt un attīstīt, ko sekmē zināšanu pilnveide par latviešu tautastērpa izcelšanos, komplektēšanas un valkāšanas tradīcijām.

Avots: http://www.katramsavutautasterpu.lv


Ieguldījums automatizācijā un modernajās tehnoloģijās – neatņemama sastāvdaļa vieglās rūpniecības nozarē nākotnē

Intervija piedalās:
Guntis Strazds
Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
Valdes priekšsēdētājs

Kāpēc mācības paliek aizvien aktuālākas industrijā?

Vieglās rūpniecības nozarē pastāv nepārtrauktas tehnoloģiskās attīstības. Jaunākie rūpniecības procesi un tehnoloģijas, piemēram, 3D drukas, automatizācija un digitālā ražošana, prasa jaunas prasmes un kompetences no darbiniekiem. Lai uzturētu konkurētspēju, strādniekiem ir nepieciešamas atjaunotas prasmes, kas mūsdienās bieži vien ietver jaunāko tehnoloģiju apgūšanu.

Arvien lielāks uzsvars tiek likts uz ilgtspējīgumu un vides aizsardzību. Darbiniekiem ir jāapgūst prasmes un zināšanas, lai strādātu ar jaunām tehnoloģijām un metodēm, kas palīdz samazināt vides ietekmi un ieviest ilgtspējīgākus ražošanas procesus.

Kā kopumā vērtējiet kompetences pieaugumu industrijā aizejošajā gadā?

Kopumā 2023.gadā pārdzīvotā kovida perioda un dažādu ģeopolitisko pārmaiņu ietekmē dažādi faktori ir veicinājuši nepieciešamību pēc pastāvīgām apmācībām vieglās rūpniecības nozarē, nodrošinot, ka darbinieki ir bijuši sagatavoti jauniem izaicinājumiem un mainīgajiem tirgus apstākļiem.

Globalizācija un starptautiskā tirdzniecība ir padarījusi vieglo rūpniecību Latvijā konkurētspējīgu. Lai saglabātu vai palielinātu ražošanas efektivitāti, uzņēmumiem bieži bija nācies ieviest iepriekš minētos jaunākos tehnoloģiskos risinājumus un paaugstināt darbinieku kvalifikāciju.

Kādas šogad bijušas lielākās pārmaiņas, ar kurām bija jāsaskaras industrijā?

Daudzi vieglās rūpniecības nozares uzņēmumi ir piedzīvojuši darbaspēka trūkumu, un tādēļ pieaugusi prasība pēc kvalificētiem darbiniekiem. Tā rezultātā apmācības arī kļūst arvien būtiskākas, lai nodrošinātu darbiniekus ar nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

Kā vērtējat nākamo gadu, ko būtu vērts paturēt prātā?

Lai attīstītos un piepildītu pieaugošo patērētāju pieprasījumu, vieglajā rūpniecībā tiek veikti regulāri jauni produktu izstrādes un inovāciju projekti. Lai šajos procesos piedalītos, darbiniekiem ir jābūt spējīgiem pielāgoties jaunajiem uzdevumiem un pieprasījumiem. Uzskatu, ka ieguldījums automatizācijā un modernajās tehnoloģijās ir neatņemama sastāvdaļa nākotnes plānu sasniegšanai, lai palielinātu ražošanas efektivitāti un samazinātu darbaspēka izmaksas. Citiem vārdiem sakot, jānodrošina, ka darbinieki ir labi apmācīti un gatavi strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām. Tas palīdzēs nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

Būtiska sfēra, kurā būtu nepieciešama optimizācija – piegādes ķēdes. Nozarē būtu nepieciešams pārskatīt un optimizēt uzņēmumu piegādes ķēdes, lai samazinātu laiku un izmaksas, ieviešot efektīvākus piegādes un loģistikas risinājumus.

Jāatceras, ka konkrētie pasākumi būs atkarīgi no nozares, tirgus apstākļiem un katra uzņēmuma īpatnībām, bet, veicot rūpīgu pētījumu un analīzi, jāizstrādā stratēģija, kas vislabāk atbilst katra individuāla nozares uzņēmuma vajadzībām un mērķiem.s


Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

 

 

SIA “Best Training Agency”
 • Strukturētā pārdošana
 • Attiecību veidošana un pārrunas augstas pievienotās vērtības pārdošanas darījumos
 • Mūsdienīga efektīva pārdošana. Kompleksā programma uzņēmuma pārdošanas sistēmas formēšanai
 • Pārdošanas psiholoģija. Klientu uzvedības formas un motīvi

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
 • Ražošanas procesu optimizēšana vieglās rūpniecības uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei
 • Vieglās rūpniecības uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
 • Efektivitātes paaugstināšana vieglās rūpniecības uzņēmuma procesu pārvaldībā
 • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas