Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, septembris

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

“a kind” zīmols ir kas nebijis, tas sniedz iespēju cilvēkiem darīt labu sev, vienlaikus darot labu citiem

Cilvēki, visi kā viens, ir ļoti unikāli, bet uzņēmumu “a kind” raksturo nepieciešamība pēc laipnības un atbalsta, uzņēmuma komanda tic kvalitātei un vienlīdzībai, kā arī sabiedrībai, kurā ikviens var sasniegt savus sapņus, tikt cienīts un justies atbalstīts.

Latvijā ir radīts jauns zīmols “a kind”, kas sniedz pircējam ne tikai kvalitatīvus produktus, bet arī iespēju palīdzēt organizācijām, kas veic svarīgu darbu, palīdzot citiem.

Kā tas darbojas? “a kind” nodrošina ziedojumus organizācijām, kas palīdz citiem, jo “a kind” komanda apzinās, ka tām ir vajadzīgs atbalsts un tās ir pelnījušas ilgtspējīgu atbalsta plūsmu visa gada garumā, ne tikai Ziemassvētkos vai citās īslaicīgās kampaņās. Tāpēc 5% no katra pirkuma tiek novirzīti organizācijām, kas katru dienu palīdz citiem. Valkājot “a kind” zīmolu, katram ir iespēja parādīt pasaulei, ka viņam rūp citi cilvēki. Proti, zīmols “a kind” piedāvā Latvijas dizaineru ražojumus, bet daļa gūto ienākumu tiek ziedota labdarības projektiem.
Šā gada vasarā zīmols “a kind” prezentēja kolekciju “Dress For Kindness” sadarbībā ar dizaineru Fjodoru Podgorniju no Londonas zīmola “Fyodor Golan”.

Avots: akindfactory.com


Liepājas Valsts tehnikums,
Apmācību sniedzējs 1.2.2.1/16/A/009 projekta ietvaros

Liepājas Valsts tehnikums, kur mācās tekstila
un stila speciālisti

Agris Ruperts / Liepājas Valsts tehnikums / Direktors

Kas studentus iedvesmo kļūt par tērpu stila un tekstila speciālistiem?

Tas būtu jājautā audzēkņiem pašiem, kas viņus iedvesmo nākt pie mums mācīties šo specialitāti, bet, ja atskatāmies vēsturē, tad Liepājas Valsts tehnikumā studentiem tika piedāvāts apgūt šo specialitāti jau ļoti sen, no pagājušā gadsimta, ja tā var teikt. Taču salīdzinoši nesen sākām īstenot programmas, kas saistītas ar skaistumkopšanu. Pie mums mācās pārsvarā meitenes, lai gan ir bijuši arī puiši. Piedāvāto programmu specifika ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa ikvienai sievietei, un nu ir iespēja to apgūt profesionāli, kas ir saistīts ar nākotni, profesijas izvēli, nodarbinātību. Daudzi mācās skaistumkopšanu savam priekam, īpaši pieaugušo izglītības un profesionālās pilnveides programmās. Ņemot vērā ļoti lielo pieprasījumu pēc mūsu piedāvāto profesiju speciālistiem, tautsaimniecībai ir svarīgi, ka Liepājā pastāv iespēja šīs profesijas apgūt.

Kā Liepājas Valsts tehnikums izskatās uz līdzīgu mācību iestāžu fona Latvijā un Eiropā?

Ņemot vērā Eiropas Padomes un Eiropas Savienības uzstādījumus, precīzāk, kopš 2020. gadā ir pieņemti Eiropas Padomes ieteikumi par profesionālās izglītības kvalitāti, paplašinām savu darbību ne tikai Latvijas ietvaros, bet arī ārpus Latvijas. Mums ir bijuši kopprojekti ar sadarbības partneriem Belostokā, Polija, par tērpu stila jautājumiem, ar Klaipēdas Tūrisma un Tehnoloģiju skolu, kur bieži viesojamies, kā arī viņi paši bieži piedalās mūsu organizētajos konkursos. Latvijas mērogā ļoti cieši sadarbojamies ar Rīgas Stila un Modes tehnikumu, kas ir vadošais tehnikums Latvijā, nodrošinot metodisku darbu šajā nozarē un specialitātēs. Ciešā sadarbība ar citām mācību iestādēm un darba tirgus pārstāvjiem ļauj mums izveidot mācību programmu, kas ir vispiemērotākā darba tirgus vajadzībām un atbilst arī jauniešu interesēm.

Kādi pašreiz ir aktuālākie apmācību kursi?

Liepājas Valsts tehnikums ir viena no lielākajām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, Kurzemē esam lielākie. Kopumā piedāvājam vairāk nekā 20 dažādas izglītības programmas. Studentu uzņemšana šovasar pierādīja, ka tas darbs, kas ir ieguldīts kopš profesionālās izglītības uzsākšanas, ir nesis augļus un profesionālās izglītības prestižs ir paaugstinājies. Pieprasījums pēc specialitātēm vai kvalifikācijas mainās.

Nav prognozējams, kura kvalifikācija katrā gadā būs vispieprasītākā, taču šogad ļoti pieprasīti ir programmēšanas tehniķi, konkursā 3 cilvēkiem pretendējot uz vienu vietu, automehāniķi, kur pretendēja 2 cilvēki uz vienu vietu. Vienlaikus ļoti pieprasītas ir tādas programmas, kā grāmatvedība, komerczinības. Nav specialitātes, kuru būtu grūti nokomplektēt. Liepājas Valsts tehnikumā ir iespējams apgūt arī unikālas profesijas, piemēram, gaisa kuģa mehāniķis, ko izstrādājām sadarbībā ar AirBaltic pilotu akadēmiju. Jau mācoties, īpaši grupām, kurās audzēkņi mācās pēc vidusskolas beigšanas, prakses laikā tiek noslēgti darba līgumi ar aviāciju saistītiem uzņēmumiem. Plānojam attīstīties arī specialitātēs, kas saistītas ar transportu un loģistiku, arī aviāciju, jo esam arī Latvijas vadošais metodiskais centrs jomā, kas saistītā ar loģistiku, ietverot arī gaisa pārvadājumus.

Strādājam un ik gadu pētām, kāds ir pieprasījums darba tirgū, kā arī tā pārstāvji vēršas pie mums ar līgumu apmācīt interesentus, turklāt pašiem iesaistoties programmu īstenošanā un mācību procesā kā pasniedzējiem. Saistībā ar pandēmiju pēdējos divos gados ir radušies robi ikdienas procesā, taču tāpat esam apguvuši ko vērtīgu, piemēram, attālināto mācību procesu.
Runājot par tērpu stila speciālistiem, Liepāja tiek saukta ne tikai par roka, bet arī par mežģīņu galvaspilsētu, jo šeit ir ļoti daudz šūšanas uzņēmumi, kuriem ir vajadzīgi šie darbinieki. Esam gatavojuši arī konkrēta uzņēmuma vajadzībām speciāli izvēlētus darbiniekus, kas pēc profesijas apguves turpina tur strādāt.

Kā jaunie speciālisti/absolventi tiek ievadīti darba tirgū, un kā uzņēmēju vajadzības tiek ieviestas apmācību programmās?

Liepājas Valsts tehnikumā visas izglītības programmas tiek īstenotas kā modulārās izglītības programmas, proti, katrā modulī, atkarībā no tā satura, ir paredzētas arī prakses vietas. Ir arī specialitātes, kurās no 1.kursa moduļa ietvaros jaunieši īsteno savu praksi konkrētā uzņēmumā. Mūsu uzdevums kā mācību iestādei ir izglītot ne tikai jauniešus, bet arī darba devējus, lai attīstītu darba vidē balstītas mācības, jo audzēkņiem jau pirmajos kursos līdztekus mācību procesam ir iespēja strādāt uzņēmumā un veidot potenciālu sadarbību, atbalstot konkrētā uzņēmuma vērtības, specifiku.

Šogad 10 absolventiem, mehatronisko sistēmu tehniķu grupai, bija iespēja saņemt rakstisku uzaicinājumu darba līgumu noslēgšanai uzņēmumā AE Partneri. Ņemot vērā situāciju ar darbaspēka pieejamību, kāda tā ir šobrīd, uzņēmumi saprot, ka rūpes par jauniešiem un saviem potenciālajiem darbiniekiem ir ļoti būtiskas.

Kā redzat apmācības industrijas attīstību tuvākajos 5-10 gados?

Liepājas Valsts tehnikumā, kā ikvienā profesionālās izglītības iestādē Latvijā, ir paveikts darbs pie tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijas laika periodam līdz 2027.gadam, esam ieguvuši Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinājumu. Šajā stratēģijā ir ieskicētas mūsu tehnikuma pamatvērtības, mūsu stratēģiskie mērķi šim laika periodam.

Kas attiecas uz tērpu stila speciālistiem un ne tikai, mēs savā stratēģijā strādāsim pie četriem virzieniem:
1. Iekļaujošā izglītība. Gaidām ikvienu, kam ir vēlme apgūt profesiju atbilstoši viņa spējām, piemērosim izglītības programmu konkrēta cilvēka vajadzībām.
2. Digitalizācija un inovācijas. Esam uzsākuši darbu kopā ar Amatniecības kameru un Paula Stradiņa universitāti pie trīs līmeņu ekselences centra izveides Latvijā.
3. Ilgtspēja un zaļā domāšana. Tā pēdējā laikā ir ļoti aktuāla, jo saistīta ar resursu sadārdzinājumu un to taupīšanu. Tērpu stila speciālisti varētu sniegt lielu ieguldījumu šajā virzienā.
4. Mūžizglītība. Tā ir pieeja, ko piedāvājam ikvienam.

Balstoties uz šiem virzieniem, redzam savu attīstību nākotnē ļoti ciešā sadarbībā ar darba devējiem, darba tirgus pārstāvjiem, jo mēs kā profesionālās izglītības iestāde esam tas posms starp jaunieti un darba devēju, kas sniedz potenciālajam darba ņēmējam vajadzīgās kvalitātes.

Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Strukturētā pārdošana
  • Attiecību veidošana un pārrunas augstas pievienotās vērtības pārdošanas darījumos
  • Mūsdienīga efektīva pārdošana. Kompleksā programma uzņēmuma pārdošanas sistēmas formēšanai
  • Pārdošanas psiholoģija. Klientu uzvedības formas un motīvi

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Ražošanas procesu optimizēšana vieglās rūpniecības uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei
  • Vieglās rūpniecības uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
  • Efektivitātes paaugstināšana vieglās rūpniecības uzņēmuma procesu pārvaldībā
  • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas