Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, janvāris 2023

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

Tekstila šķirošanas infrastruktūra paplašinās līdz ar obligāto prasību ieviešanu, kas paredz paplašināšanos ne tikai šķirošanas jomā, bet arī jaunu tehnoloģiju ieviešanā tekstila pārstrādē

Pēc vides apsaimniekošanas uzņēmuma “Eco Baltia vide” aplēsēm pēdējos 20 gados Eiropā apģērbu patēriņš ir palielinājies par 40%, tostarp, 27 000 tonnas apģērbu ik gadu nonāk Latvijas tirgū. Tajā pat laikā 35% Latvijas iedzīvotāju sev nevajadzīgās drēbes izmet atkritumos, kas veido 3-5% tekstila apjoma Latvijas poligonos.

Lielā piesārņojuma dēļ SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu jau 2019. gadā īstenoja pilotprojektu, lai izpētītu, kādas ir iespējas tekstila šķirošanas infrastruktūrai Latvijā. Sākotnēji Rīgā un Pierīgā tika novietoti 20 konteineri, kur iedzīvotāji varēja ievietot visa veida apģērbus, apavus un mājas tekstilu. Palielinoties sabiedrības izpratnei par atbildīgu šķirošanu un pieprasījumam pēc tekstila šķirošanas konteineriem, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” ik gadu paplašina tekstila šķirošanas infrastruktūru un šobrīd iedzīvotājiem visā Latvijā pieejami jau vairāk nekā 140 tekstila šķirošanas konteineri.

Tekstila šķirošanas infrastruktūra ir būtiska kopējās atkritumu šķirošanas sistēmas sastāvdaļa. Ņemot vērā to, ka tekstila dalītā vākšana kļūst arvien aktuālāka visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kur tā obligāta būs no 2025.gada, savukārt Latvijā jau no 2023.gada, ir svarīgi informēt sabiedrību par šķirošanas iespējām un veicināt arvien jaunu tehnoloģiju ieviešanu valstī, kas palīdzētu ne tikai šķirot, bet arī pārstrādāt tekstilu.

Avots: www.ecobaltiavide.lv


SIA Filtri darbinieki – galvenais faktors uzņēmuma pastāvēšanai ilgtermiņā

Intervijā piedalās:
Lienīte Bite
SIA Filtri / Direktore


Kas ir SIA FILTRI?


SIA FILTRI ir ražošanas uzņēmums, ražojam gaisa filtrus ventilācijas un aspirācijas sistēmām, kas ir paredzēti gaisa kvalitātes uzlabošanai. Mūsu uzņēmuma telpās ir cehi, kuros notiek filtru ražošana. Strādājam pēc konkrētu klientu individuāliem pasūtījumiem atbilstoši viņa prasībām pēc gaisa kvalitātes. Ražojam arī ļoti specifiskus gaisa filtrus īpašām gaisa apstrādes iekārtām. Praktiski jebkurā nozarē, kur ir ēkas vai būves, vai tā būtu medicīnas iestāde vai sporta klubi, vai ražotne, tātad visur, kur uzturas cilvēki, ir vajadzīgas aspirācijas iekārtas gaisa attīrīšanai, tas tad arī ir mūsu biznesa potenciāls un darbības joma.

Kas jūs atšķir no konkurentiem un palīdz veiksmīgāk pielāgoties mainīgajam tirgum?

Viens no uzņēmuma veiksmes faktoriem ir pazīt un redzēt klientu, būt lietas kursā par klienta vajadzībām. Tas ir izšķirošs moments, jo darām darbu, kas ir vērtīgs un nozīmīgs klientam. Mūsu uzdevums ir nodrošināt klientam augstu gaisa kvalitāti vidē, kurā viņš strādā, uzturas vai pavada brīvo laiku.

Vēl viens no veiksmes avotiem ir mūsu darbinieki. Mums ir svarīgi, lai viņi būtu motivēti, lojāli, profesionāli, lai viņiem būtu vēlme un prasme sadarboties vienam ar otru. To varētu nosaukt pat par galveno faktoru uzņēmuma pastāvēšanai ilgtermiņā.

Ļoti liela nozīme ir vajadzīgam, kvalitatīvam produktam – mums tie ir filtri ventilācijai un aspirācijai, viss gaisa kvalitātes uzlabošanai.

Kā jūs nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanu uzņēmumā?

Kas attiecas uz ražošanas darbiniekiem, tad viņi mācās darba procesā, jo nekur nevar apgūt tādu specialitāti kā gaisa filtru ražotājs. Tas notiek cehā uz vietas. Noderīgas ir prasmes šūšanā, jo filtrējošais materiāls tiek piegriezts un šūts. Iemaņas, kas vajadzīgas cilvēkam, ir precizitāte, pacietība, atbildība par darbu.

Darbiniekiem, kas komunicē ar klientiem, piemēram, ofisa darbiniekiem un pārdošanas speciālistiem, svarīgas ir zināšanas par produktiem un komunikācijas prasmes, jo ir būtiski no klienta uzzināt precīzu informāciju par viņa vajadzībām, tādēļ šiem darbiniekiem noder mācības par klientu servisu, komunikāciju un prasmju papildināšanu pārdošanā. Uzskatu, ka vērtīgi ir apgūt šīs iemaņas no pieredzējušiem jomas speciālistiem. Noderīgi ir veikt arī pieredzes apmaiņu ar citu nozaru pārdošanas darbiniekiem vai uzņēmuma vadītājiem, lai katrs spētu sevi novērtēt un saprastu, kurās jomās vēl nepieciešams pilnveidoties, kādas ir tendences citos uzņēmumos, kas jauns komunikācijā ar klientiem, kā mainās klientu vajadzības.

Kādas ir jūsu atsauksmes par apmācībām “Uzņēmuma augstas efektivitātes un produktivitātes galvenie ietekmējošie faktori”?

Mācoties pārdošanas lietas vai komunikāciju ar cilvēkiem, uzlabojas ne tikai darbinieka profesionalitāte, bet arī savstarpējās attiecības, kā arī labāk tiek izprasti procesi uzņēmumā, tiek lietota viena terminoloģija, izprot to, kā varam atbalstīt viens otru, kas vēl ir jāuzlabo. Gribu uzteikt Mercuri International, pie viņiem darbinieki ir apguvuši klientu servisa programmu, kā arī pati biju pārdošanas vadības kursā, kurā atsvaidzināju zināšanas un tas deva jaunus impulsus, guvu pieredzes apmainu, tiekoties ar citiem pārdošanas un uzņēmumu vadītājiem. Tie ir lielākie ieguvumi manā skatījumā!

Kā jūs redzat industrijas attīstību nākamajos 5-10 gados?

5-10 gadi ir ļoti ilgs laiks, šodien ir jābūt ļoti drosmīgam, pat pārgalvīgam, lai prognozētu, kas notiks tik tālā termiņā. Svarīgi ir apzināties, ka nākotne sākas šodien, uz ko arī fokusēties, lai būtu labāka, ērtāka, pārliecinošāka un drošāka sajūta nākotnē. Viens no svarīgākajiem resursiem ir cilvēki, kurus vajag pilnveidot un saglabāt esošajā komandā, kā arī spēt atrast un piesaistīt jaunus darbiniekus, kuri būtu ieinteresēti strādāt šajā gaisa filtru ražošanas jomā un būtu lietas kursā par jaunumiem šajā nozarē.

Ļoti būtiski ir sekot tam, kā mainās gaisa attīrīšanas tehnoloģijas un to risinājumi, kādā virzienā attīstās gaisa filtru ražošanas specifika, tādēļ apmeklējam izstādes, tiekamies ar piegādātājiem un pētām publiski pieejamo informāciju tīmeklī gaisa filtru ražotāju mājas lapās. Skaidri redzam tendenci, ka gaisa attīrīšanas iekārtas kļūst arvien kompaktākas, tas notiek ar mērķi, lai būtu jāizmanto mazāk resursu iekārtu izgatavošanā, lai tās aizņemtu mazāk vietas. Tās arī ir būtiskākās tendences, ko novērojam vairāku gadu garumā, uz ko arī ir vērsta gaisu attīrīšanas iekārtu risinājumu attīstība.


Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Strukturētā pārdošana
  • Attiecību veidošana un pārrunas augstas pievienotās vērtības pārdošanas darījumos
  • Mūsdienīga efektīva pārdošana. Kompleksā programma uzņēmuma pārdošanas sistēmas formēšanai
  • Pārdošanas psiholoģija. Klientu uzvedības formas un motīvi

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Ražošanas procesu optimizēšana uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei
  • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā
  • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā
  • Procesu orientētas ražošanas vadības sistēmas izveidošana

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas