Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, februāris 2023

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

Veicinot iekļaujošu un efektīvu prasmju pārvaldības sistēmu, 2023. gads tiek pasludināts kā Eiropas Prasmju gads

Prasmēm tiks pievērsta īpaša uzmanība – 2023. gads ticis pasludināts kā Eiropas Prasmju gads ar mērķi sasniegt Eiropas prasmju darba kārtību, lai 60% pieaugušo būtu iesaistīti izglītībā. Savukārt, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir izstrādāti vairāki politikas plānošanas dokumenti un rīcības programmas – Osnabrikas deklarācija, Eiropas dienas kārtība pieaugošo izglītībai, atbalsts ieviest individuālos mācību kontus un mikro apliecinājumus. Individuālie mācību konti nozīmē, ka katram tiek izveidots individuāls konts, kurā tiek uzkrātas mācību dienas. Latvija gatavojas īstenot individuālo mācību kontu pilotprojektu, sākot ar 2024 .gadu; indivīds varēs izmantot noteiktu mācību dienu skaitu gadā.

Tā, kā jaunā pieeja ir jāīsteno arī Latvijā, ir izstrādāta prasmju stratēģija līdz pat 2027. gadam (diagnostikas fāze jau norisinājās 2019. gadā, savukārt 2020. gadā norisinājās uzsākšanas fāze). Eiropas Komisija (EK) aicina fokusēties uz nacionālo prasmju stratēģiju ietekmi uz pieaugušo izglītību, pieaugušo izglītības stratēģijām un aktivitātēm, ietverot visus elementus – mācību kvalitāti, finansējumu, rezultātus, informāciju, atbalstu un stratēģijas vadību.

Kopumā EK, saistībā ar nākamo gadu kā prasmju gadu, ir izvirzījusi ambiciozus plānus – vismaz 78% no iedzīvotājiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem jābūt nodarbinātiem, vismaz 60% no pieaugušajiem katru gadu jāpiedalās mācībās.

Avots: epale.ec.europa.eu


Apmācības sniedz iespēju strādāt gudrāk ar mazāk patērētu enerģiju un ar spējām panākt labāku kvalitāti

Intervijā piedalās:
Inga Zemdega-Grāpe
SIA Nemo
Valdes priekšsēdētāja


Kas ir SIA Nemo?

SIA Nemo ir uzņēmums – šūšanas rūpnīca – kurai ir divas filiāles; galvenā filiāle atrodas Krāslavā, kur kādreiz šuva sieviešu modi, mēteļus, otra filiāle – Gulbenē, kur kādreiz tika šūtas kleitas. Tagad Gulbenē tiek šūts āra aktivitāšu apģērbs, bet Krāslavā turpinām sieviešu modes apģērbu šūšanu, piemēram, kostīmus un arī uniformas – speciāli darinātas viesnīcām un restorāniem. Pārsvarā preces tiek šūtas Skandināvijas tirgum, kā arī strādājam uz pasūtījuma. Mūsu klientu skaits sasniedz 15, daži sūta uniformas, daži ir pasaulē zināmi zīmoli, kam sniedzam ražošanas pakalpojumu. Bez tā mums ir arī izstrādes pakalpojums, sākot ar konstrukcijām, beidzot ar pilnu izstrādes kompleksu.

Pavisam nesen svinējām 50 gadu jubileju. Par savu dibināšanas gadu uzskatām Krāslavas filiāles atvēršanas gadu, tas ir 1971.gads. Pēc Padomju Savienības sabrukuma uzņēmums tika privatizēts un 1975.gadā ieguva uzņēmuma nosaukumu Nemo.

Kādreiz uzņēmumā strādāja ap 600 darbinieku, šobrīd cilvēku skaits ir mazinājies līdz 150 darbiniekiem.

Ar ko SIA Nemo izceļas konkurentu vidū?

SIA Nemo svarīgākais piedāvājums ir tas, ka klients var uz mums paļauties ne tikai kvalitātes ziņā, bet arī termiņu izpildes ziņā. Tāpat ļoti būtisks ir moments, ka vienmēr izpildām solīto, klienti var paļauties uz to, ka izdarīsim visu pēc labākās sirdsapziņas.

Ja runājam par nozīmīgiem sasniegumiem, domāju, ka par tādu var uzskatīt mūsu atpazīstamību, jo šobrīd nevis mēs meklējam klientus, bet klienti paši atrod mūs un arvien turpina ieteikt viens otram mūsu uzņēmumu. Tas ir ievērojams novērtējums, jo labā slava iet mums pa priekšu.

Liels lepnums ir tas, ka viens no mūsu klientiem, dāņu dizaineris, izstrādāja mēteli, kura konstrukcijas autors ir SIA Nemo, un šis izstrādājums tika piedāvāts Dānijas karalienei Margrētai mārketinga nolūkos. Tā kā viņa to arī valkāja, tad mūsu darbs bija redzams publiski.
Darbā ar uniformām esam saņēmuši pateicības vēstuli no uzņēmuma 104 par kopdarbu, izveidojot “Five arms” viesnīcas uniformu kolekciju. Šīs viesnīcas patrons ir esošais karalis Čārlzs. Tādi mums ir vairāki projekti, par kuriem drīzumā iespējams dzirdēsim vairāk!
Kopumā varam lepoties ar to, ka mūsu klienti mūs atzīst, bet svarīgākais ir tas, ka mēs esam elastīgi un spējam ražot ļoti plašu sortimentu ļoti dažādiem klientiem.

Pēc kādām metodēm mācāties un kādas apmācības vēlaties izcelt?

Ļoti labi apzināmies, ka savas efektivitātes un elastības uzturēšanai mums ir jābūt ļoti saskaņotiem, tādēļ mums jāievieš uzņēmumā tādas sistēmas vai procedūras, kurās cilvēki var būt paši lēmumu pieņēmēji un zina efektīvākos paņēmienus. Tādēļ mums bija skaidrs, ka jāsāk ar uzņēmuma vadību, tad apmācījām arī tehnologus un meistarus. Sākām ar pamatīgu vadības apmācību, jo tieši vadītāji ar savu piemēru rāda, kā vajadzētu darboties, strādājām pie efektīvas un ilgtspējīgas ražošanas un procesu vadības uzņēmumā vairākos līmeņos, kā arī strādājām pie ražošanas procesu optimizēšanas un sadarbojāmies ar VRUA izvēlēto pakalpojuma sniedzēju Leilands un Putnis, pats Dzintars Putnis bija mūsu lektors. Gribētos teikt, ka rezultāts ir neapšaubāms. Pirmkārt, apmācībās tiek dota teorētiskā bāze, vienlaikus analizējot savus iekšējos procesus, pakārtojoties tai teorētiskajai bāzei. Tāpat bija arī komandas saliedēšanās pasākumi ar mērķi atpazīt esošās problēmas, kuras bija jārisina. Pieskārāmies ikdienišķām lietām un arī vienojāmies par to, kā tās tiks risinātas nākotnē. Var teikt, ka tā zināmā mērā bija kā uzņēmuma psihoterapija, kas virzīta uz vienotu mērķi – uz efektīvu ražošanu, kā rezultātā radās procesu apraksti, savstarpēja vienošanās, darbības plāns un saskaņa. Kopumā jāsaka, ka rezultāti runā paši ar sevi!

Sākotnēji mums bija grūtības, jo bija zaudēti pasūtījumi, kas kovida laikā samazinājās sakarā ar pieprasījuma mazināšanos pēc modes. Mums bija jābūt spējīgiem stāties pretī problēmām, nenobīties un problēmu strukturizēti risināt, taču drīz vien bijām atpakaļ uz kājām, jo bijām spējīgi atrisināt grūtības un virzīties uz priekšu. Kovida pirmo gadu noslēdzām bez zaudējumiem un otrajā kovida gadā bijām strādājuši jau ar peļņu. Arī tagad ir sarežģījumi ar piegāžu ķēdēm, tomēr esam spējīgi tos risināt, jo varam adaptēt dažādus procesus. Tas viss – pateicoties apmācību kursiem.

Kādas apmācības drīzumā plānojat personālam?

Ļoti ceram, ka tiks piedāvāts kurss “Industriālais šuvējs”, jo esam nonākuši līdz tam, ka šobrīd svarīgākais izaicinājums ir tieši profesionālu šuvēju apmācības. Esmu bijusi dažādās rūpnīcās Portugālē, Itālijā, Vācijā un joprojām, neskatoties uz augsto darba spēka samaksu, tur ir vairums rūpnīcas, kuras efektīvi un labi strādā, ražojot tikai Rietumeiropas klientam, uz to tiecamies arī mēs, jo tur šuvējas strādā precīzi divreiz ātrāk nekā vidēji mūsu šuvējas. Jā, mums SIA Nemo arī tādas šuvējas ir, taču, cerams, turpmāk tādas šuvējas būs vairāk. Ražībai ir jāiet kopsolī ar tādu pašu ātrumu, kā aug alga. Šīs apmācības mums ir ļoti vajadzīgas, lai apmācītu šuvējas, kas spētu arvien vairāk un vairāk, proti, tā nav strādāšana garākas stundas, bet tā ir gudrāka strādāšana ar mazāk patērētu enerģiju un ar spējām panākt labu kvalitāti. Ceru, ka šogad šo realizēsim.

Kā jūs redzat industrijas attīstību nākamajos 5-10 gados?

Iespējams, ka esmu optimistiskākais cilvēks šajā sakarā, jo redzu tendences, ka, sākot ar 2008.gada lielo krīzi, Eiropas zīmoli meklēja vislētāko iespēju ražot, tādēļ viņi izvēlējās Āziju, jo Ķīna nolēma, ka investēs ražošanā, lai kļūtu par pasaules labāko ražotāju, tā rezultātā liela daļa vieglās rūpniecības pārcēlās turp. Šī iemesla pēc mēs vēl vairākus gadus pēcāk konkurējām ar Ķīnas cenām, jo tur bija zemas darbaspēka izmaksas, bet mēs nevarējām samaksāt pienācīgu algu, jo klients izvēlējās lētāko – Ķīnas ražojumu. Turklāt viņi spēja saražot ne tikai lēti, bet arī arvien kvalitatīvāk, līdz ar to, mums bija jāatzīst, ka šeit, Latvijā, mēs šo preci nevaram saražot par adekvātu cenu. Arvien mazāk bija darbinieku un jauniešu, kas gribēja strādāt un mācīties šajā profesijā, attiecīgi samazinājās darbinieku skaits un mūsu kapacitāte kritās. Trīs četrus gadus atpakaļ bijām atsitušies pret zemāko punktu, bet tagad es redzu, ka viss ceļas uz augšu un tendences uzlabojas.

Kovids bija tas, kas piespieda Eiropas ražotājus saprast, ka vairāk Āzijā nav iespējams ražot, jo nav iespējams paredzēt piegādes termiņus, izmaksu kāpumu un loģistikas izmaksas, tādēļ Eiropas zīmoli atgriežas pie Eiropas ražotājiem, kuru skaits ir samazinājies līdz minimumam un pieprasījums ir milzīgs. Ja pieprasījums ir liels, bet piedāvājums – mazs, tad mēs varam celt cenas. Es nekad nebūtu iedomājusies, ka es celšu cenu par 10% un klients to pieņems, bet mēs to darām, lai celtu algas. Esmu pārliecināta, ka drīzumā algas tiks celtas arvien vairāk, tad arī vairāk būs darbinieki, kas darīs savu sirdslietu par adekvātu algu. Tas pircējam nozīmē to, ka mētelis vairs nemaksās EUR 100, bet gan trīssimt, četrsimt un vairāk. Ja vēlies iegūt augstākas klases preci, ir jābūt gatavam par to arī maksāt. Pozitīvā sastāvdaļa ir tā, ka pirks mazāk, bet tas ir labi, jo Eiropā ir aktuāls “zaļais kurss”. Mēs esam gatavi šūt dārgi, labi, bet mazāk; gala rezultātā būs labāka ekoloģiskā situācija un šuvējiem būs adekvātas algas. Šādā veidā lietas atgriezīsies savā normālā stāvoklī, ko bija izjaukusi 2008.gada krīze.


Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Pārdošanas algoritms 1.0
  • Emocionālā pārdošana – instruments Nr 1 mūsdienu pārdošanā
  • Galvenās kompetences augstākā līmeņa sasniegšanai pārdošanā
  • Pārdošanas apjoma palielināšana: instrumenti ar ko var iedarboties uz pārdošanas rezultātiem.

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Apmācības par starptautisko standartu prasībām atbilstošām integrētām vadības sistēmām.

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas