Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, marts 2023

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

Glasses and medical disposable mask for protection against viruses on a blue background. Covid-19

RTU atklāta Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorija, tās iekārtu kopums nav pieejams nekur citur pasaulē

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) atklāta Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorija, kas var būt noderīga gan drošībai, kas ir īpaši nozīmīgi pašreizējā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā, gan arī veselības aprūpei, sportam un daudzām citām jomām.

Līdz šim Latvijā nav bijusi iespēja veikt pilna spektra individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanu, īpaši to izjuta Covid-19 pandēmijas laikā, kad bija pieprasījums pēc masku testēšanas. Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorijas aprīkojumā ir ap 80 dažādu iekārtu, kas paredzētas gan masku, respiratoru un filtru, gan īpašuzdevumu apģērbu, piemēram, aizsargtērpu un darba apģērbu, kā arī dažādu tekstilmateriālu testēšanai. Tāds laboratorisko iekārtu kopums nav pieejams nekur citur pasaulē. Tas ļaus kvalitatīvi un operatīvi veikt visa veida individuālo aizsardzības līdzekļu pārbaudes.

Individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstība kvalitātes standartiem ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors sabiedrības drošības paaugstināšanai, lai pēc iespējas novērstu COVID-19 infekcijas izplatību gan mediķu un pedagogu vidū, gan citās augsta riska profesijās un nozarēs, kur paredzēta masku un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana.

Jaunā laboratorija izveidota RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā. Tā atrodas RTU Laboratoriju mājā.

Avots: https://www.mk.gov.lv/lv


Rīgas Stila un modes tehnikuma lepnums – pieredze, tradīcijas un laikmetīgums

Ulrika Naumova
Rīgas Stila un modes tehnikums
Direktore

Ilona Cinīte
Rīgas Stila un modes tehnikums
Praktisko mācību nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Kas ir Rīgas Stila un modes tehnikums?

Rīgas Stila un modes tehnikums ir profesionālās izglītības iestāde, kura jau kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem piedāvā plašu un dažādu profesionālās izglītības klāstu, tajā skaitā, arī šūto izstrādājumu izgatavošanas jomā, vai tie būtu tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālisti, vai tērpu izgatavošanas un stila speciālisti, vai tie būtu drēbnieki. Patiesībā, jebkurā no šīm jomām pie mums ir iespējams apgūt pilnu izglītības programmu vai tās daļu, vai tās moduli.

Ar ko Rīgas Stila un modes tehnikums izceļas izglītības nozarē?

Mēs lepojamies ar pieredzi, tradīcijām un laikmetīgumu. Mūsu pedagogu izglītības ir, sākot ar tehnologiem, inženieriem līdz amatniecības kameras meistardiplomiem. Mūsu pedagogiem ir gan individuāla darba pieredze, gan pieredze uzņēmējdarbībā, gan rūpnieciskā ražošanā. Mūsu pedagogi ir gatavi izglītoties un pielāgoties tirgus prasībām, nozares prasībām un rūpnieciskajām vajadzībām. Mūsu lepnums ir dalība Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajos jauno profesionāļu konkursos, jau kopš 2012.gada mēs piedalāmies visos Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajos konkursos, startējam ar panākumiem ne tikai Latvijā, bet gūstam panākumus arī Eiropā. Piemēram, mūsu tērpu dizaineri Eiropas līmenī Francijā ir ieguvuši pirmo vietu un Zviedrijā – otro vietu.

Pēc kādām metodēm jūs veicat mācību procesus?

Mēs īstenojam modulārās programmas, kas ir orientētas gan uz apģērbu individuālo, gan uz rūpniecisko izgatavošanu. Ir tādas moduļu programmas kā datorkonstruēšana, mēs esam iegādājušies licences un mūsu pedagogi izglīto izglītojamos datorkonstruēšanā. Pagājušajā mācību gadā mēs izstrādājām jaunu modulāro programmu – tehniskā zīmēšana, kuras laikā izglītojamie apgūst tehnisko zīmējumu, moduļu shēmas, griezuma shēmas, zīmē gan ar roku, gan ar datorprogrammu ilustrētāju.

Kā darba devējam izvēlēties pareizās apmācības?

Jebkurā no šūto izstrādājumu izgatavošanas jomas izglītības programmām mēs varam piedāvāt izglītības saturu arī darba devējiem un nodarbinātajiem, jo, patiesībā, būtu jāsāk ar darba devēja vajadzībām, speciālām interesēm, ar kurām tad vērsties pie mums un uzsākt sarunu. Atbilstoši definētajiem mērķiem un vajadzībām mēs varam piedāvāt vai nu pilna apjoma izglītības programmu vai atsevišķu moduli, vai pavisam īsu izglītības saturu dažu dienu vai dažu stundu apmērā.

Kā darba devējiem pareizi motivēt darbiniekus mācībām?

Jāsaka gan, ka nekas nedod cilvēkam tik lielu pārliecību par sevi un savu darbu kā zināšanas par to, ko tu dari, un apziņa, ka to dari pareizi. Lai darbinieks būtu veiksmīgs, paveiktu savu darbu ātri un kvalitatīvi, ir nepieciešama laba teorētiskā un praktiskā sagatavošana. Tas ir tas, ko jebkurš darba devējs ir ieinteresēts dot savam darbiniekam, kā arī, protams, ikkatrs darbinieks grib būt zinošs un novērtēts tajā jomā, kurā viņš darbojas. Attiecīgi, abu virzienu motivācija gan no sevis kā darbinieka, gan no darba devēja, lai viņš būtu pārliecināts, ka viņa izstrādājums būs kvalitatīvs.

Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Strukturētā pārdošana;
  • Attiecību veidošana un pārrunas augstas pievienotās vērtības pārdošanas darījumos;
  • Mūsdienīga efektīva pārdošana. Kompleksā programma uzņēmuma pārdošanas sistēmas formēšanai;
  • Pārdošanas psiholoģija. Klientu uzvedības formas un motīvi.

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Ražošanas procesu optimizēšana vieglās rūpniecības uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei;
  • Vieglās rūpniecības uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija;
  • Efektivitātes paaugstināšana vieglās rūpniecības uzņēmuma procesu pārvaldībā;
  • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā.

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas