Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, aprīlis 2023

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

Notikums: izstāde, konkurss, modes skate, seminārs, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar MIKC LMMDV

Šī gada martā norisinās Latvijas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas audzēkņu valsts konkurss “Apģērbs ir vēstījums”, kura galvenie uzdevumi ir sniegt iespēju audzēkņiem iepazīt apģērbu dizainera darbu, iepazīties ar mākslas un dizaina piemēriem, modes dizaineriem, aktualitātēm modes industrijā, kā arī izveidot apģērbu kolekciju, izmantojot T kreklus un paužot konkrētu vēstījumu. Pasākums ietver vairākus notikumus – konkursa labāko darbu izstādi, modes skati un pieredzes apmaiņas semināru “Aktuālais modes nozarē un izglītībā. Modes industrijas redzamā un neredzamā daļa” skolotājiem. Izstādi, modes skati un semināru skolotājiem rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar MIKC LMMDV.

Aptuveni 100 Latvijas mākslas skolu audzēkņu radītie projekti – tērpu kolekcijas, to vizuālas prezentācijas kolāžās un video formātā no 9. marta ir skatāmi Mākslu izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” jaunajā izstāžu zālē Alejas ielā 18. Izstādē apskatāmie darbi ir tikai neliela daļa no Latvijas mākslas skolās šogad tapušajiem radošajiem darbiem; tie mudina padziļināti pētīt un strādāt ar kādu izvēlētu mākslas vai dizaina tēmu, tādējādi gūstot priekšstatu par dažādām mākslas jomām un profesijām.

Avots: https://lmmdv.edu.lv/apgerbs-ir-vestijums


SIA Pingons ar skatu nākotnē – jaunajām tehnoloģijām minot uz pēdām – turpina mācīties un attīstīties

Intervijā piedalās:
Sandra Beketova
SIA Pingons
Importa un eksporta speciāliste

 

Kas ir SIA Pingons?

SIA Pingons ir uzņēmums, kas ražo zeķes. Esam dibināti 1995.gadā un darbojamies jau vairāk nekā 20 gadus. Saviem klientiem piedāvājam Latvijā ražotas zeķes.

Ar ko SIA Pingons atšķiras no konkurentiem un kādi ir nozīmīgākie sasniegumi?

Lepojamies, ka esam lielākais zeķu ražotājs Baltijas valstīs. Mūsu galvenā sfēra ir zeķu ražošana privātiem uzņēmumiem. Uzņēmumam šobrīd nepieder neviena preču zīme, taču esam priecīgi par mūsu klientu sasniegumiem gan tepat Latvijā, gan Eiropā, gan citur ārzemēs.

Kā uzņēmums tiek pie kvalificētiem darbiniekiem?

Mēs esam priecīgi par katru jaunu darbinieku, kas nāk no Latvijas augstskolām, bet lielākā daļa darbinieku tiek apmācīti tepat uz vietas, jo mūsu nozare ir ļoti šaura un specializēta. Iemaņas uz zināšanas darbā ar ražošanas iekārtām, kas nepieciešanas darbiniekiem, tiek dotas tepat uz vietas.

Kā nodrošināt tehniskās apmācības darbiniekiem, kad iepērkat jaunas iekārtas?

Tiklīdz tiek investēts jaunu iekārtu iegādē, kuras tiek iepirktas no vadošajiem pasaules mēroga zeķu ražošanas iekārtu ražotājiem, protams, brauc līdzi tehniķi, kas palīdz palaist iekārtas un apmācīt darbiniekus, lai pārzinātu papildu iespējas un jaunās tehnoloģijas. Galvenais rezultāts, ko redzam, iepērkot iekārtas, ir mūsu jaunais produkts un tā augstā kvalitāte. Par to mums jāpateicas ne tikai ražošanas iekārtām, bet arī mūsu darbiniekiem, kas spēj uztvert jauno informāciju un veiksmīgi to izmantot savā ikdienas darbā.

Vai ir vajadzība pēc pastāvīgām jaunām zināšanām un kā pie tām tiekat?

Mūžu dzīvo, mūžu mācies! Protams, pēc iespējas cenšamies nodrošināt to, lai varētu sūtīt darbiniekus uz apmācībām un mācāmies arī paši. Ņemot vērā mūsu uzņēmuma specifiku, ka tomēr darbojamies privātu uzņēmumu sektorā, tad mūsu klienti ir motivators, kas dalās ar pieredzi, lai gala rezultātā saņemtu kvalitatīvu un augstvērtīgu produktu. Jaunās tehnoloģijas min uz pēdām, tādēļ turpināsim mācīties. Apgūsim zināšanas, kuras mums ir nepieciešamas šodien un noteikti – arī rīt.

Kā jūs redzat industrijas attīstību nākamajos 5-10 gados?

Viens no lieliem un svarīgiem plāniem ir pastāvēt un attīstīties! Ir grūti kaut ko prognozēt tik ilgam laika periodam kā 5-10 gadi, jo dzīvojam apstākļos, kad katru gadu notiek kaut kas tāds, kas pieprasa krasi veikt izmaiņas sava uzņēmuma darbībā, piemēram, mainīt iepirkumu vai pārdošanas paradumus.

Kādi ir uzņēmuma fokusi, ejot nākotnē?

Man liels prieks par to, ka mūs respektē par ražošanu Latvijā un Eiropā. Liela nozīme ir mūsu klientiem. Protams, ir grūti konkurēt ar trešo valstu ražotājiem, bet mēs cenšamies piedāvāt augstāku kvalitāti un labāku servisu. Tā ir uzņēmuma vadības atbildība, lai optimāli izmantotu ne tikai ražošanas iekārtas, naudas līdzekļus, bet arī darba spēku, sniedzot viņiem sociālās garantijas, apdrošināšanu, lai cilvēkam būtu stabilitāte un prieks nākt uz darbu.

Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Strukturētā pārdošana;
  • Attiecību veidošana un pārrunas augstas pievienotās vērtības pārdošanas darījumos;
  • Mūsdienīga efektīva pārdošana. Kompleksā programma uzņēmuma pārdošanas sistēmas formēšanai;
  • Pārdošanas psiholoģija. Klientu uzvedības formas un motīvi.

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Ražošanas procesu optimizēšana uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei;
  • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā;
  • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā;
  • Procesu orientētas ražošanas vadības sistēmas izveidošana;

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas