Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, maijs 2023

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

Pieaugušo izglītības digitalizācija ir būtiski svarīga mūsdienu sabiedrībā

Pieaugušo izglītības digitalizācija ir būtiski svarīga mūsdienu sabiedrībā, uz ko pamatojoties, ir izstrādāts Erasmus + KA2 sadarbības partnerības projekts “Digitālā pārveide pieaugušo izglītībā iekļaujošām mācībām tiešsaistē” jeb TRANSFORMĀCIJA. Šāds projekts aizsākts, lai atbalstītu pieaugušo izglītības iestādes, kuras kompetenti izmanto digitālās tehnoloģijas iekļaujošai un augstas kvalitātes mācīšanai, attīstītu pedagogu kompetences un palielinātu pieaugušo iesaistīšanos mācībās.

TRANSFORMĀCIJA ir radīta, sadarbojoties starptautiskām organizācijām; projekta koordinators ir Sociālās inovācijas fonds no Lietuvas, bet partneri ir Vitauta Lielā Universitāte Lietuvā, Motivācijas tehnoloģijas no Latvijas, Atēnu mūžizglītības institūts, kas situēts Grieķijā, un Izaugsmes sabiedrība Spānijā. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot digitālo izglītību veidos, kas izklāstīti ES Digitālās izglītības rīcības plānā, tā darbības periods paredzams no 2021. līdz 2027. gadam. Šie uzlabojumi paredz paplašināt piekļuvi digitālajai izglītībai un uzlabot tās kvalitāti personām ar zemiem ienākumiem, uzlabot pedagogu prasmes iesaistīt pieaugušos mācībās. Vienlaikus iniciatīvas mērķis ir arī palielināt apziņu par dzimumu līdztiesību un veicināt to cilvēku nodarbinātību, kuri ir saskārušies ar sociālo diskrimināciju.

Tehnoloģijas nemitīgi attīstās, izglītības sistēmā tiek sekmēta digitālo mācību attīstība gandrīz visos līmeņos, šīs pārmaiņas pastiprināja arī COVID-19 pandēmija. Digitālā iekļaušana ir būtiska, lai efektīvi pārveidotu pieaugušo izglītību tiešsaistē. TRANSFORMĀCIJAS izvēlētās stratēģijas ir piemērs nākotnes pieaugušo izglītības projektiem, jo pieaugušo izglītība ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā sekmēt vispārēju zināšanu pieejamību ikvienam.

Avots: https://epale.ec.europa.eu/lv


Nozarē ir liels zināšanu trūkums un speciālistus sev gatavojam paši

Intervija piedalās:
Romualds Baikštis
SIA Klippan-Saule
Valdes priekšsēdētājs

 

Kas ir SIA Klippan-Saule?

SIA Klippan-Saule ir Latvijas – Zviedrijas kopuzņēmums, kas nodarbojas ar tekstilizstrādājumu ražošanu. Strādājam kopš 1997.gada 08.janvāra. Mūsu galvenā produkcija ir vilnas pledi un segas. Izejvielas pārsvarā iepērkam Jaunzēlandē. Eiropas Savienībā mēs neesam vienīgie, ir daudz tādu firmu, taču katram ir savas priekšrocības. Mums ir izdevies sasniegt ļoti labus rezultātus, ieņemt savu vietu tirgū, pateicoties labam komandas darbam. Saražot ir viena lieta, taču pasniegt – arī ļoti svarīgi!

Ar ko SIA Klippan-Saule atšķiras no konkurentiem un kādi ir nozīmīgākie sasniegumi?

Parasti, ja kāds jautā, ar ko atšķiramies no konkurentiem, ir grūti atbildēt, jo visi esam dažādi. Lai gan ražojam līdzīgu produkciju, tomēr katram ir savas nianses un pieeja produktam. Viena no mūsu galvenajām priekšrocībām ir tas, ka mēs nefokusējamies tikai uz lieliem pasūtījumiem. Mūsu produktiem ir ļoti daudz krāsu un zīmējumu, tas sniedz vairākus plusus, salīdzinot ar konkurentiem, pateicoties tam, ieņemam diezgan lielu tirgus nišu. Tātad mūsu lielākais sasniegums ir produkcijas krāsu, dizaina un zīmējumu dažādība.

Kā uzņēmums tiek pie kvalificētiem darbiniekiem?

Jautājums par kvalificētiem darbiniekiem ir ļoti aktuāls. Laiks iet, vieni mēdz saslimt, kādam pienāk vecums, protams, jābūt kadru maiņai. Diemžēl Latvijā kvalificētus darbiniekus vai vismaz tādus, kam ir zināšanas, kas varētu strādāt tekstilrūpniecībā, nevar atrast. Mēs esam spiesti paši sagatavot kvalificētus darbiniekus. Tas prasa laiku, bet tā ir vienīgā reālā izeja.

Kā uzņēmumā nosakāt darbinieku kompetenci un kā strādājat pie tās paaugstināšanas?

Viss atkarīgs no darbinieka, kas strādā mūsu firmā. Tehnoloģiskajā procesā piedalās tik daudz cilvēku, ka jebkurš no viņiem var sabojāt produktu, tādēļ tiek sekots viņu kompetencei. Kamēr tiek ražots kāds produktu daudzums, jau sākotnēji viss tiek kontrolēts, tas palīdz darbiniekus stimulēt un kontrolēt procesu, tādējādi palīdzot uzņēmumam kopumā.

Vai ir vajadzība pēc pastāvīgām jaunām zināšanām un kā pie tām tiekat?

Ja runājam par kompetenci, tad arī tā ir saistīta ar jaunām zināšanām. Viss mainās – iekārtas, tehnoloģijas, palīgmateriāli, kurus mēs izmantojam, un, loģiski, cilvēkiem, kas strādā ar tiem, arī jāmainās. Ir vajadzīgas jaunas zināšanas, taču nav iestāžu, kas varētu viņus sagatavot, tad man pašam jārisina šie neatrisinātie jautājumi.

Kā jūs redzat industrijas attīstību nākamajos 5-10 gados?

Dotajā brīdī mēs ieņemam stabilu pozīciju, skatoties 5-10 gadus uz priekšu, esmu optimistisks. Tas gan ir atkarīgs no ļoti daudzām lietām, piemēram, no inflācijas, izejvielu izmaksām, attiecībām ar ES dalībvalstīm un trešajām valstīm, tirdzniecības, importa izmaiņām.

Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Pārdošanas algoritms 1.0
  • Emocionālā pārdošana – instruments Nr 1 mūsdienu pārdošanā
  • Galvenās kompetences augstākā līmeņa sasniegšanai pārdošanā
  • Pārdošanas apjoma palielināšana: instrumenti ar ko var iedarboties uz pārdošanas rezultātiem.

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Apmācības par starptautisko standartu prasībām atbilstošām integrētām vadības sistēmām.

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas