Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, septembris 2023

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

Ieviests efektīvs solis, lai mazinātu noglabāto tekstila atkritumu apjomu Latvijā

Līdz ar augstu darba efektivitāti un zināšanu attīstību tekstila rūpniecībā, nozari kopumā ietekmē arī normatīvais regulējums un šā gada jūlijā Eiropas Savienība pieņēma rekomendācijas par stratēģiju, lai padarītu apģērbu izturīgāku, vieglāk labojamu un pārstrādājamu.

Tekstilizstrādājumiem plānots piemērot dabas resursu nodokli, lai palielinātu uzņēmumu motivāciju apsaimniekot tekstilizstrādājumu atkritumus un saņemt atbrīvojumu no nodokļa samaksas, piemērojot ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu. Dabas resursu nodokļa likumā ir plānoti grozījumi, kas cita starpā paredz paplašināt ar nodokli apliekamo bāzi, tas ir, attiecināt to arī uz tekstila izstrādājumiem – apģērbu, mājas tekstilu, apģērbu aksesuāriem, somām un apaviem. Šī brīža likumprojekta redakcijā tekstilizstrādājumiem plāno piemērot nodokļa likmi 0,50 eiro par vienu kilogramu, ko attiecinās uz Latvijā pārdotajiem un savā uzņēmējdarbībā izmantotajiem tekstilizstrādājumiem.

“AJ Power Recycling” valdes loceklis Uldis Skrebs šīs izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā vērtē pozitīvi, jo beidzot tiek ieviests efektīvs solis, lai mazinātu noglabāto tekstila atkritumu apjomu Latvijā. Tekstila importētājiem ir jāuzņemas atbildība par ievesto produkciju, bet valstij un apsaimniekotājiem – jāpiedāvā infrastruktūra un skaidra sistēma, lai veicinātu videi draudzīgu paradumu ieviešanu iedzīvotāju vidū. Latvijā gadā vidēji tiek ievesti gandrīz 30 tūkstoši tonnu tekstila – tas ir liels apjoms, tādēļ ir īpaši svarīgi veikt tekstila uzskaiti un nodrošināt savākšanu un pārstrādi. Plānots likuma grozījumus ieviest līdz 2024. gada jūlijam, un Eiropas Savienības dalībvalstīm tekstila dalītās vākšanas sistēma jāizveido līdz 2025. gadam.

Lai veicinātu tekstila šķirošanu ir daži iespējamie risinājumi un apmācību aspekti, piemēram, automatizācijas un tehnoloģiju ieviešana, jo ieviešot modernas automatizētas šķirošanas sistēmas un tehnoloģiskos risinājumus, uzņēmumi var uzlabot šķirošanas precizitāti, ātrumu un efektivitāti. Šajā jomā varētu būt vērts izpētīt ārvalstu uzņēmumu piemērus un sadarboties ar tehnoloģiju piegādātājiem, pārņemot pieredzi no citām valstīm. Apmācības par tekstila kvalitātes vadību un starptautiskajiem tekstila standartiem arī var uzlabot produkcijas kvalitāti un izpildi.

Avots: https://ajpower.lv


Praktiskas apmācības uzņēmumu darbības uzlabošanai

Intervija piedalās:
Jānis Leilands
SIA Leilands un Putnis
Valdes loceklis, konsultants, pasniedzējs

Kas ir Leilands un Putnis konsultāciju birojs?

SIA “Leilands un Putnis” (turpmāk LP) ir izveidojies pirms 21 gada, apvienojoties pieredzējušiem vadītājiem un konsultantiem, lai palīdzētu uzņēmumiem kļūt efektīvākiem, pārskatāmākiem un konkurētspējīgākiem. Kopš 2002.gada esam palīdzējuši vairāk kā 400 organizācijām uzlabot darbības rezultātus, izveidot tos pārskatāmākus un vieglāk vadāmus. Piedāvājam individuālus risinājumus organizāciju vadības sistēmu ieviešanā un uzturēšanā, tostarp kvalitātes vadības, darba aizsardzības, informācijas drošības, kā arī vides sistēmu ieviešanā, procesu pilnveidošanai. Īstenojam procesu efektivitātes uzlabošanu, izmantojot starptautiski atzītas un modernas metodikas, piemēram, Lean, SixSigma un ToC. Mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar dažādu valstu partneriem, īstenojot kopīgus projektus ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā un Dānijā. Mūsu pakalpojumu pievienotā vērtība ir iespēja izstrādātos risinājumus pielietot praktiski un iedzīvināt uzņēmuma darbībā, tādejādi paaugstinot to efektivitāti un konkurētspēju.

Pirms mēs veidojam piedāvājumu klientiem, mēs pētām un izprotam klientu vajadzības un uz šīs izpratnes pamata palīdzam klientam sagatavot un realizēt izdevīgāko risinājumu. Regulāri analizējam savu darbību un veicam pilnveidošanas pasākumus efektīvas sistēmas nodrošināšanai. Uzsvaru liekam uz projekta rezultātu klienta izpratnē. Savu izpratni pamatojam, bet ne uzspiežam. Pētām un izprotam darba vides faktorus un nodrošinām darba vidi, kas atbilst darbības specifikai un darba aizsardzības likumdošanas prasībām.

Ar ko jūs izceļaties izglītības nozarē?

Kopš pirmsākumiem piedāvājam klientiem ne tikai konsultācijas, bet arī apmācības jomās, kurās specializējamies arī konsultatīvajā darbībā. Klientu vidū esam atpazīstami ar praktiskām apmācību programmām procesu vadības ieviešanā, efektivitātes pilnveidošanā, izveidoto vadības sistēmu novērtēšanā, risku analīzē, uzlabošanas projektu vadībā. Mums ir svarīgi, ka klienti mācībās iegūst iemaņas, kuras pēc mācību pabeigšanas ļauj tiem pastāvīgi pielietot mācībās apgūto. Nepārtraukti paši pilnveidojam savas zināšanas un iemaņas, tāpēc varam apgūto izmantot, veidojot savas mācības. Vieni no pirmajiem Latvijā apguvām LEAN un Six Sigma metodiku (mums ir divi LEAN SIX SIGMA sertificēti “Melnās jostas” speciālisti), attālināto mācību vadīšanu, paātrinātās mācību metodes, procesu analīzi un pilnveidošanu, apgūstot to pie pasaulē atpazīstamiem speciālistiem gan Latvijā, gan Somijā, Holandē, Apvienotajā Karalistē, Lietuvā un Igaunijā.

Pēc kādam metodēm jūs veicat mācību procesus?

Mūsu mācības ir īpašas ar savu praktiskumu. Nodarbībās palīdzam dalībniekiem apgūt metodes, kuras tie uzreiz var izmantot savos uzņēmumos darbības uzlabošanai. Bieži mācību laikā dalībnieki uzsāk un vada pilnveidošanas projektus, risinot savu uzņēmumu problēmas un, tās atrisinot, uzreiz rada pamanāmu ieguvumu. Tā kā paši esam bijuši uzņēmumu vadītāji, tad izprotam vadītāju izaicinājumus un tas ļauj mums ātrāk atrast piemērotākos risinājumus uzņēmumam svarīgu jautājumu sakārtošanā.

Kā darba devējam efektīvi motivēt darbiniekus mācībām?

Mūsu praksē reti esam sastapušies ar gadījumiem, kad darbiniekus kā īpaši vajadzētu motivēt mācībām. Uzskatām, ka mācībām jābūt gan noderīgām, gan interesantām, tāpēc ir bijuši gadījumi, kad sākumā darbinieks ne visai vēlējies tajās piedalīties, taču mācību gaitā maina savu nostāju un ar interesi iesaistās iemaņu apgūšanā. Uzskatām, ka tad, ja mācības dod praktiskas un pielietojamas zināšanas un iemaņas, dalībnieki izprot to vērtību un tāpēc nav īpaši jāmotivē. Mūsu dotās zināšanas un iemaņas mācību dalībnieki var izmantot jebkurā darbavietā, ne tikai strādājot konkrētajā uzņēmumā. Apgūstot mācības, dalībnieki paaugstina savu vērtību.

Kādas uz doto brīdi ir populārākās apmācības?

Šobrīd pieprasītākās ir mācības, kuras saistās ar procesu efektivitātes uzlabošanu, darbības pilnveidošanu, māku iegūt nepieciešamos datus un tos analizēt, lai izprastu notiekošo un rezultātus, un tādejādi spētu atrast labākos risinājumus.

Kādas apmācības drīzumā ienāks, kurām uzņēmējiem būtu jāpievērš uzmanība?

Pēdējo gadu laikā strauji sevi piesaka mākslīgais intelekts, tas skar arī mācību jomu. Ne viens vien uzņēmums sāk izmantot mākslīgo intelektu mācību radīšanai, mācību pieredzes uzlabošanai, dažādu scenāriju veidošanai, situāciju modelēšanai, tas palīdz apgūt nepieciešamās iemaņas un zināšanas. Mēs savas mācības vienmēr veidojam, pamatojoties uz konkrēto uzņēmumu šodienas izaicinājumiem, tāpēc tās vienmēr ir aktuālas, palīdz risināt esošās uzņēmumu vajadzības.


Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Strukturētā pārdošana
  • Attiecību veidošana un pārrunas augstas pievienotās vērtības pārdošanas darījumos
  • Mūsdienīga efektīva pārdošana. Kompleksā programma uzņēmuma pārdošanas sistēmas formēšanai
  • Pārdošanas psiholoģija. Klientu uzvedības formas un motīvi

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Ražošanas procesu optimizēšana vieglās rūpniecības uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei
  • Vieglās rūpniecības uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
  • Efektivitātes paaugstināšana vieglās rūpniecības uzņēmuma procesu pārvaldībā
  • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas