Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, novembris 2023

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA vizītē viesojās Ekonomikas ministrs

Zīmols VALMIERA GLASS ir veidots, uzkrājot zināšanas un pieredzi par stikla šķiedras ražošanu vairāk nekā 55 gadu garumā, zīmolu raksturo nemainīgi augstā produktu kvalitāte. VALMIERA GLASS nodrošina augstvērtīgākos stikla šķiedras produktus un risinājumus dažādām tehnoloģijām un rūpnieciskajām nozarēm visā pasaulē.

Šā gada 20.oktobrī Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ar delegāciju apmeklēja AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, lai iepazītos ar aktualitātēm nodarbinātības jautājumos. Vizītes laikā uzņēmuma valdes loceklis Ģirts Vēveris iepazīstināja delegāciju ar uzņēmuma vēsturi un šī brīža aktualitātēm, kā arī produktu plašo klāstu un daudzpusīgo pielietojumu. Savukārt uzņēmuma personāla direktore Dace Purmale informēja par izaicinājumiem, ar kuriem uzņēmums saskaras ikdienā – darbaspēka trūkums, trešo valstu darbaspēka integrēšana uzņēmumā un sadarbība ar valsts iestādēm nodarbinātības jautājumos.

Secināms, ka arī turpmāk attīstība un apmācības par tekstila kvalitātes vadību un starptautiskajiem tekstila standartiem var uzlabot produkcijas kvalitāti un izpildi. Pārņemot pieredzi no citām valstīm, varētu izveidot apmācību programmas vai sadarboties ar ekspertiem no šīs jomas. Valdes loceklis Ģirts Vēveris uzsver, ka šobrīd darba tirgus esot ļoti mainīgs, izaicinājumiem pārpilns. Uzņēmuma darbības nodrošināšanā un attīstībā nepieciešams cilvēks, kas spēj pielāgoties, tāpat darba devējam jāspēj arī piesaistīt jaunus kolēģus un noturēt esošos. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA šobrīd 1211 darbinieks nodrošina ražošanu tādā apmērā, lai uzņēmums spētu pildīt visus klientu pasūtījumus.

Avots: https://www.valmiera-glass.com/


Attīstībai un izaugsmei ir nepieciešami gudri, motivēti un prasmīgi cilvēki

Intervija piedalās:
Baiba Zūzena
Komercizglītības centrs (KIC)
Valdes priekšsēdētāja

Kāda ir Jūsu pieredze izglītības industrijā?

Manis vadītais uzņēmums KIC jau 30 gadus ir celmlauzis vadītāju attīstībā un biznesa izglītības virzīšanā vispār. Šodien KIC ir viens no Latvijas vadošajiem biznesa mācību un konsultāciju uzņēmumiem, kas attīsta vidējā un augstākā līmeņa vadītāju profesionālās prasmes, palīdz stiprināt uzņēmējdarbības efektivitāti un veicināt organizāciju modernizāciju, tostarp digitālo transformāciju.

Savukārt es pati kā biznesa trenere līderības tēmā darbojos jau 7 gadus un arī šajā laikā esmu pieredzējusi nozīmīgas izmaiņas – blakus teorētiskām zināšanām aizvien nozīmīgākas kļūst praktiskās iemaņas, kas ļauj apgūto veiksmīgi pielietot reālās darba situācijās; papildus bāzes zināšanām un izpratnei par konkrētu nozari un konkrētu amatu aizvien lielāku nozīmi gūst arī cilvēciskās prasmes – emocionālā inteliģence, savas enerģijas vadība un citas.
Un, protams, tehnoloģiju attīstības ātrums gan jaunāko atklājumu, gan arī COVID pandēmijas iespaidā, šķiet, aug ne gadiem, bet dienām. Un šajā visā spēcīgam vadītājam jāspēj orientēties, un mēs, KIC, nepārtraukti pielāgojam, pilnveidojam savus mācību risinājumus, lai gan saturiski, gan pēc formāta sniegtu labāko iespējamo versiju.

Kādām mācību metodēm dodat priekšroku mācību procesā?

Mācību metožu izvēle ir atkarīga no apgūstamajām zināšanām vai prasmēm, tādēļ svarīgākais ir katrai vajadzībai piemeklēt piemērotāko metodi:

 • ja jāapgūst kādas konkrētas zināšanas, tad labi noder mācības tiešsaistē apvienojumā ar testu, ar kura palīdzību varu pārbaudīt, cik labi esmu konkrēto tēmu sapratis;
 • savukārt prasmju apguvē labāk darbojas klātienes mācības, kurās var piedāvāt teorētisko rāmējumu, kuru kombinē ar konkrētās situāciju analīzi un pieredzes apmaiņu.

Modulāra pieeja, ar kuras palīdzību katram var piemeklēt nepieciešamo mācību klāstu, interaktivitāte, iesaiste, gudra tehnoloģiju izmantošana, biznesa simulāciju spēles, lekciju kombinēšana ar diskusijām un praktiskiem uzdevumiem, dalīšanās pieredzē – tie, šķiet, varētu būt daži no svarīgākajiem atslēgas vārdiem, runājot par mācību metožu izvēli, lai mācībām būtu rezultāts, lai jaunās zināšanas un prasmes veiksmīgi pēc tam pielietotu reālajā dzīvē. Redzam, ka ļoti efektīvas ir uzņēmumu iekšējās mācību programmas – tā saucamās vadītāju akadēmijas, kur, mērķtiecīgi izglītojot visu līmeņu vadītājus, būtiski un vispusīgi uzlabojas uzņēmuma sniegums.

Cik svarīgas ir apmācību programmas uzņēmumu ikdienas darbā?

Domāju, atbilde uz šo jautājumu slēpjas katra uzņēmuma bāzes uzstādījumos, proti – kāpēc uzņēmums pastāv? Un ko mēs visi kopā gribam sasniegt? Lielākā daļa no uzņēmumiem vēlas augt, attīstīties jeb, vienkārši sakot, būt veiksmīgi uzņēmumi. Mana atbilde uz jautājumu, “kā būt veiksmīgam uzņēmumam?”, ir nepārtraukta attīstība un pilnveidošanās.

Mana atbilde uz jautājumu, “kā būt veiksmīgam uzņēmumam?”, ir nepārtraukta attīstība un pilnveidošanās.

Savukārt attīstībai, izaugsmei ir nepieciešami gudri, motivēti, prasmīgi cilvēki. Tā nu es redzu apmācību programmas kā veidu, kā mūsdienīgam uzņēmumam saglabāt un palielināt savu konkurētspēju. Un tas attiecas kā uz specifiskām ar uzņēmuma nozari saistītām mācībām, piemēram, kā efektīvi organizēt ražošanas procesu, gan arī vispārējām vadības un komunikācijas prasmēm, kas ir būtiskas, lai veicinātu sadarbību un sekojoši arī uzņēmuma attīstību. Papildus jāuzsver, ka šādas mācību programmas ne tikai uzlabo individuālās kompetences, bet arī veicina labu komandas darbu, kas ir būtiski uzņēmuma mērķu sasniegšanā.

Kā vērtējat mākslīgā intelekta (MI) iesaisti nākotnes mācību procesos?
Kā organizēt efektīvas mācības un iekļaut tehnoloģijas, tostarp MI, mācību procesā?

Lai gan nereti izskan bažas, ka MI var atņemt kādam darbu, es uz MI skatos kā uz iespēju – jau šodien, izmantojot MI chatbotus, varam būtiski uzlabot sava darba kvalitāti un arī tempu, un uzņēmumi, kas ātrāk sapratīs, kā MI izmantot sava uzņēmuma darbības pilnveidošanā, noteikti gūs priekšrocības un uzlabos savu konkurētspēju.

Mākslīgais intelekts nākotnē var ievērojami uzlabot arī mācību pieredzi. Piemēram, MI var palīdzēt personalizēt mācības, sniedzot individuālu pieeju katram mācību dalībniekam, pielāgojot mācību programmas viņu vajadzībām. MI var būt labs palīgs, lai identificētu tēmas un jomas, kuras darbiniekam un vadītājam nepieciešams uzlabot, pilnveidot savas prasmes un zināšanas un piedāvāt atbilstošus personalizētus risinājumus. Mēs jau šodien domājam par to, kā efektīvi mākslīgo intelektu iekļaut KIC ikdienā, lai turpinātu augt un attīstīties, un aicinu par šo domāt katram uzņēmējam. Un tie, kuri nekad nav izmantojuši MI chatbotu – varbūt šis ir tas brīdis, lai ar to iepazītos un sāktu lietot?

 


Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

KIC | Komercizglītības centrs

Augstu novērtētas vadītāju un komandu mācību programmas līderības, vadītprasmju, ražošanas efektivitātes, personīgās attīstības tēmās pie nozares praktiķiem.

 • Kā vadīt gudrāk?
 • Kā ražot efektīvāk?
 • Kā uzlabot procesus?
 • Kā rezultatīvāk pārdot?

www.kic.lv


SIA “Best Training Agency”
 • Pārdošanas algoritms 1.0
 • Emocionālā pārdošana – instruments Nr 1 mūsdienu pārdošanā
 • Galvenās kompetences augstākā līmeņa sasniegšanai pārdošanā
 • Pārdošanas apjoma palielināšana: instrumenti ar ko var iedarboties uz pārdošanas rezultātiem

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
 • Apmācības par starptautisko standartu prasībām atbilstošām integrētām vadības sistēmām

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas