Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, oktobris

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražotāji ir spiesti meklēt jaunas zināšanas, pieejas un risinājumus

Viens no būtiskākajiem ietekmējošajiem faktoriem, kuru dēļ tekstilizstrādājumu un apģērbu ražotāji 2022. gadā saskaras ar izaicinājumiem, ir ES vienreizējās lietošanas plastmasas direktīvas ieviešana, Krievijas iebrukums Ukrainā un problēmas ar piegādes ķēdēm. Krasi ir pieaugušas loģistikas un transporta izmaksas — gan ar kuģiem, gan ar autotransportu, gan ar gaisa transportu. Līdz ar to turpinās enerģijas izmaksu un izejvielu cenu kāpums no naftas iegūto sintētisko šķiedru ražošanai. Šādos apstākļos liela nozīme ir darbinieku zināšanām, profesionalitātei un plašam skatījumam uz nozari starptautiskā mērogā.

Saskaņā ar Fashion United datiem, tekstilrūpniecības nozarē strādā 3384,1 miljons cilvēku.
Tā vērtība ir līdzvērtīga 3 triljoniem dolāru. Pasaules tekstilizstrādājumu tirgus apjoms tika lēsts USD 993,6 miljardu apmērā 2021. gadā, un sagaidāms, ka 2022. gadā tas sasniegs USD 1032,1 miljardu. Tekstilizstrādājumu tirgus pieaugs ar gada pieauguma tempu 4,0% apmērā no 2022. līdz 2030. gadam, un prognozējams, ka līdz 2030. gadam sasniegs USD 1420,3 miljardus.

Pasaulē tikai 12% no apģērba ražošanā izmantotajiem materiāliem tiek pārstrādāti. Salīdzinot to ar papīra, stikla un plastmasas PET pudelēm, apģērbs atpaliek. Lielākā daļa pārstrādātā poliestera, ko tagad izmanto vadošie modes zīmoli, patiesībā nāk no pudelēm, nevis no vecā apģērba. Tekstilindustrijas uzņēmumi aktīvi investē darbinieku un sabiedrības zināšanās par efektīvu atkritumu samazināšanu un produktivitātes pieaugumu, jo salīdzinoši liels nozarē ir roku darba īpatsvars.


Kad projekti seko cits citam jeb būt nemitīgā attīstības procesā.

Intervejamais: Edgars Štelmahers
New Rosme
Valdes priekšsēdētājs

Kas ir New Rosme?

New Rosme ir veļas ražošanas pirmatklājējs Latvijā, uzņēmums ir uzsācis veļas ražošanu 1952.gadā, faktiski, šogad atzīmējam 70 gadu jubileju. Mēs esam visvairāk pieredzējušie, ar izteiktām tradīcijām veļas ražošanā, mums ir ļoti kompetents kolektīvs un, neslēpšu, ka pēc ražošanas un pārdošanas apjomiem mēs varam uzskatīt, ka šobrīd esam līderi Baltijas valstīs. Ir tehnoloģijas un konstrukcijas, kas attīstās gadiem līdzi, kuras esam uzlabojuši gan ar iekšējām, gan ar ārējām apmācībām, kā arī stažējoties pie saviem akcionāriem Zviedrijā. Zināšanas, kuras esam uzkrājuši, liekam lietā un to novērtē mūsu pircēji, jo redzam, ka mūsu produkcija tiek labi pārdota Baltijas tirgū un arī Centrāleiropas tirgos, Amerikā, Dienvidamerikā; pircēji mūs atrod un uzskata par gana labu esam.

Kas ir jūsu veiksmes atslēga?

Viena no veiksmes atslēgām ir ilggadēji darbinieki kolektīvā, viņu saliedētība un atbalsta plecs. Protams, arī veiksmīgi produkti. Tie ir produkti, kas ir ieviesti ražošanā jau gadiem un joprojām tiek attīstīti. Pircēji ar saviem pirkumiem parāda to, ka mūsu produktu atzīst.

Kā jūs nodrošināt pastāvīgu attīstību uzņēmumā?

Mēs esam nemitīgā attīstības procesā. Uzņēmuma vadības līmenī projekti klājās viens uz otra un pat limitē mūsu attīstības ātrumu, jo tie stāv rindā. Uzņēmuma vadībai un vidējam menedžmentam ir noteikta kapacitāte, kas ietekmē ātrumu, ar kādu spējam virzīties uz priekšu.
Viens no attīstības faktoriem, ir dalība izstādēs, dažādās konferencēs, apmācībās, kā arī daudz informācijas mēs iegūstam no saviem klientiem, tai skaitā, arī kaut ko no konkurentiem, pētot un analizējot tirgus tendences.

Ja runājam par lielākiem projektiem, ir tādi, kuri aizņem vairāk laika, taču vienlaikus sasniedzot ļoti labus rezultātus. Nesenākais projekts, kas ietver uzņēmuma identitātes precīzāku iezīmēšanu, pozicionējumu, produktu aprakstu, klientu un tirgus aprakstu, kurā veicām milzīgu darbu, kurā bija iesaistīti vairāki desmiti cilvēku, tā rezultātā ieguvām precīzu segmentējumu, kas mēs esam, kam mēs esam, kur mēs ejam, kā mums jāizskatās, kas ir mūsu klients, kā mums sevi jāpasniedz šim klientam. Šis projekts ir tikko pabeigts un esam uzsākuši jau nākamo, mēģinot piesaistīt Eiropas fondu finansējumu, lai uzlabotu savu vizuālo identitāti, taču šis process ir tikai uzsākšanas stadijā. Paralēli notiek citu projektu attīstība, vecās sistēmas pilns audits, kurās darbojas veselas darba grupas

.
Šobrīd papildus pētām, kur varētu apmācīt dizaina un konstruktoru komandu. Projekti seko cits citam, tādēļ arī esam nemitīgā attīstības procesā.

Kā jūs redzat uzņēmuma attīstību nākotnē?

Vērojot, kā ir attīstījušies lielie veļas ražošanas zīmoli Francijā, Centrāleiropā, redzam, ka tirgos, kur šie zīmoli ir radušies, tiek saglabāts intelektuālais kapitāls, produkta izstrāde, loģistika, administratīvā daļa, produktu ražošana, secinām, ka ir pareizs balanss starp ražošanas izmaksām un kvalitāti, ko iespējams iegūt. Piemēram, ja redzam, ka darba spēka izmaksas valstī pieaug par divciparu skaitli, un ņemot vērā tirgus inflācijas attīstību, kurš, prognozējams, turpinās attīstīties līdzīgā manierē, tad ir skaidrs, ka fiziskais darbs tiks meklēts iespējami lētāks, saglabājot produkta kvalitāti. Nav noslēpums, ka lielie Francijas un Vācijas uzņēmumi lielākoties ražo Tālajos Austrumos vai izmanto tuvo Āfriku, kā Maroku, Tunisiju, proti, dārgo zīmolu preces ne vienmēr tiek fiziski ražotas tās izcelsmes valstī. Mums ir jākonkurē ar cenu un kvalitāti, un, visticamāk, iesim līdzi tirgus tendencēm. Mācīsimies un apgūsim jaunas vietas, taču saglabāsim intelektuālo kapitālu, administrāciju, loģistiku, izstrādi vietā, kur esam radušies, kur ir mūsu saknes.

SIA “New Rosme” atsauksmes par dažām no 1.2.2.1/16/A/009 projekta ietvaros izietām apmācībām:

Ražošanas un procesu efektivitātes programmu pārskats
Ejot produktivitātes paaugstināšanas un procesu efektivitātes uzlabošanas virzienā, ir bijis nepieciešams papildināt zināšanas par dažādām efektivitātes programmām. Mācības līdzēja uzņēmuma darbiniekiem konkrētos ražošanas posmos izprast jaunas metodes ražošanas procesu optimizācijai.

Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā
Katra ražošanas procesa operācija var tikt apskatīta sīkākos posmos, kur ietvertas vairākas darbības, kuras var pārformēt un radīt jaunus kompleksus risinājumus. Mācības palīdz efektīvāk izvērtēt ražošanas posmus, veikt labojumus un rezultātā celt produktivitāti.LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.

Ražošanas uzņēmumam ir ļoti svarīgi sakārtot procesus maksimālai produktivitātes un lietderīguma iegūšanai. LEAN metode ir pieeja, kā panākt augstāku produktivitāti. Uzņēmums ir gatavs šīm pārmaiņām un daļa darbinieku regulāri apgūst
LEAN un Sigma procesus.

Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Strukturētā pārdošana
  • Attiecību veidošana un pārrunas augstas pievienotās vērtības pārdošanas darījumos
  • Mūsdienīga efektīva pārdošana. Kompleksā programma uzņēmuma pārdošanas sistēmas formēšanai
  • Pārdošanas psiholoģija. Klientu uzvedības formas un motīvi

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Ražošanas procesu optimizēšana uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei
  • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā
  • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā
  • Procesu orientētas ražošanas vadības sistēmas izveidošana

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas