Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, novembris

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

Viedie tekstilmateriāli attīstās un spēj pielāgoties apkārtējās vides izmaiņām

Tradicionālie tekstilmateriāli nodrošina pamatfunkcijas – aizsargā cilvēkus no apkārtējās vides, ļauj justies ērti, sniedz estētisko baudījumu. Funkcionālajiem tekstilmateriāliem piemīt specifiskas īpašības, kuras panāk ar jauna veida materiālu, uzbūves vai apdares palīdzību. Šādiem tekstilmateriāliem piemīt ne tikai dekoratīvas, vizuāli pamanāmas īpašības, bet tie arī spēj nodrošināt aizsardzību pret dažāda veida vides apstākļiem. Viedie tekstilmateriāli iet vēl tālāk – tie aktīvi mijiedarbojas ar apkārtējo vidi un spēj reaģēt vai pat pielāgoties apkārtējās vides izmaiņām.

Šī gada 19. oktobrī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā norisinājās lekcija “Funkcionālie un viedie tekstilmateriāli”, kurā lektore piedāvāja iepazīties ar tendencēm jaunu tekstilmateriālu attīstībā. Lekciju vadīja Mg.sc.ing Ilze Balgale no Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Dizaina tehnoloģiju institūta.
Nozarē viena no būtiskām tehnoloģijām, kas jau tiek izmantota, ir apģērbu detaļu līmējošās līmēšanas metodes, kas tiek plaši izmantotas mēteļu, uzvalku, jaku un cita veida apģērbu ražošanā. Šo metožu izmantošana ļauj samazināt produkta izgatavošanai patērēto laiku un vienlaikus uzlabot tā kvalitāti.

Arī citi viedie materiāli, kas ir attīstījušies pēdējo gadu laikā, spēj arī mainīt krāsu un formu dažādu faktoru ietekmē, spēj dzesēt vai sildīt, spēj darboties kā dažāda veida sensori. Paredzams, ka arvien jauna veida tekstilmateriālu daudzveidība attīstība turpināsies.

Avots: www.lnmm.lv


Apmācību primārais ieguvums – pārvērtēt iekšējo procesu vadību un sasniegt augstākus ražošanas rādītājus

Intervijā piedalās: Dzintra Kļaviņa SIA “SAKTA” Tukums Valdes priekšsēdētāja

Kas ir SIA “Sakta” TUKUMS?

SIA “Sakta” Tukums uzsāka savu darbību 1993. gadā un ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, kurš specializējas profesionālo darba apģērbu ražošanā, piemēram, celtniecības un būvniecības industrijai, ēdināšanas industrijai, medicīnas industrijai u.c. Šobrīd uzņēmumā darbojas ap 105 darbinieku un uzņēmums ir pilnībā nodrošināts ar vietējo – Latvijas kapitālu, kas mūsdienu vietējā ražošanas vidē ir visai reta parādība.

Kas jūs atšķir no konkurentiem un palīdz veiksmīgāk pielāgoties mainīgajam tirgum?
Mūs atšķirošā iezīme nāk no mūsu ikdienas darbu prasībām. Mēs ražojam apģērbus visdažādākajām nozarēm, kuras ir nemitīgā attīstības procesā, kas nozīmē, ka specializētiem apģērbiem ir nepārtraukti jāpielāgojas aizvien jaunām un pieaugošām drošības, funkcionalitātes un pat modes prasībām. Attiecīgi, tas mūs virza nepārtraukti mācīties un apgūt jauninājumus, lai uzņēmums nepaliktu novecojis un nespējīgs nodrošināt esošās prasības, jo industrijas prasības aug un attīstās.

Kā jūs nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanu uzņēmumā?

Tā, kā mums nemitīgi ir jāpielāgojas aizvien sarežģītākām klientu prasībām, mums nepārtraukti ir arī jāmeklē mācību iespējas. Šinī ziņā esmu patiesi pateicīga mūsu kolektīvam, kurā darbinieki nereti paši nāk ar iniciatīvu un ar pieprasījumu apgūt vienu vai otru specializāciju, lai varētu būt efektīvāki klientu vajadzību apmierināšanā.

Apmācības ikdienā meklējam asociācijas piedāvājumos vai citos ārējos avotos.
Kādas ir jūsu atsauksmes par apmācībām “Ražošanas procesu optimizēšana vieglās rūpniecības uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei”?

Lielākais ieguvums no šīm apmācībām bija uzlabota komandas darbība un saliedētība. Mācību ietvaros nācās dalīties komandās un apskatīt tekošos procesus uzņēmumā, un meklēt tiem inovatīvus risinājumus. Šādu apmācību rezultātā mēs piemeklējām pilnīgi jaunus ražošanas un loģistikas risinājumus, tādējādi uzreiz varējām ķerties klāt pie to ieviešanas pēc jau kopīgi sastādīta un iekšēji saskaņota plāna.

Kādas ir jūsu atsauksmes par apmācībām “Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse”?

Apmācībās ļoti veiksmīgi tika sniegta iespēja apskatīt mūsu vadības pieejas no malas, proti, mums izdevās vadības procesus analizēt no pavisam citas, sev neierastas, puses. Tas lielā mērā bija pasniedzēja nopelns, taču rezultātā mēs diezgan kritiski pārvērtējām, kā mēs vadām iekšējos procesus un kā sasniegt augstākus ražošanas rādītājus.

Kā jūs redzat uzņēmuma un industrijas attīstību nākamajos gados?

Pašreiz ir daudz izaicinājumu industrijā, kur krasākais ir darbinieku trūkums. Pastāv šī modernā norma, ka darbs ir jāmaina ik pēc četriem gadiem, taču četri gadi, kā reiz, ir tas laika sprīdis, kas nepieciešams darbiniekam, lai sasniegtu augstākos produktivitātes līmeņus. Sanāk, ka darbinieks nav īsti devis labumu konkrētam uzņēmumam, kad jau steidz doties pie cita. Tādā veidā ir jābalansē, lai piesaistītu jaunus darbiniekus un paturētu esošos. Tas gan nav nekas jauns un esam šai situācijai pielāgojušies, taču gribētos, lai darbinieki saistītu sevi ar konkrētu arodu, nevis pastāvīgi meklētu sevi.

Tāpat regulāri ienāk ārzemju kapitāls. Mūsu uzņēmums ir balstīts uz vietējā – Latvijas kapitāla. Bez papildu līdzekļiem ir grūti turēties pretī šīm ārzemju investīcijām, taču arī tas nav nekas jauns. Esam veiksmīgi bijuši savas nišas priekšgalā un pagaidām nākotnē nav redzami šāda veida eksistenciālie riski.

Runājot par industriju, ļoti interesanti, kā attīstīsies pārdošana interneta ietekmē. To jau tagad novērojam un mācāmies pielāgoties, ka produkciju tagad mazāk pērk tradicionālajos veikalos un aizvien vairāk iepērkas internetā. Tirgus ietekmē attīstās pārdošanas rīki – virtuālās uzlaikošanas kabīnes, pasūtījuma pielāgošana u.c. Industrija vispār ļoti strauji mainās un ne uz mirkli nedrīkst apstāties apmācībās, jo pietiktu apstāties vien uz īsu laiku, lai kļūtu krietni iepalikuši attīstībā.


Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Pārdošanas algoritms 1.0
  • Emocionālā pārdošana – instruments Nr 1 mūsdienu pārdošanā
  • Galvenās kompetences augstākā līmeņa sasniegšanai pārdošanā
  • Pārdošanas apjoma palielināšana: instrumenti ar ko var iedarboties uz pārdošanas rezultātiem

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Apmācības par starptautisko standartu prasībām atbilstošām integrētām vadības sistēmām.

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

 

Categories: Ziņas