Jaunumi no VRUA nodarbināto apmācību projekta, jūnijs 2023

Published by ATCI on

1.2.2.1/16/A/009
Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības saistīto nozaru komersantiem.

Liepājas parku piestrāvo mežģīņu šarms!

Piektdien, 26. maijā, Liepājas piejūras parka ģimenes restorāna “Parka Paviljons” terasē ar izgatavoto tērpu demosntrēšanu un fotosesiju noslēdzās starptautiskais tekstila nozares profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkurss – radošās darbīcas “Vējš mežģīnēs 2023”!
Šogad konkursa mērķis bija vērsts uz ilgtspēju un zaļo domāšanu tekstila nozarē. Liepājas Valsts tehnikums saņēma dāsnu tekstilmateriālu dāvinājumu no uzņēmuma A/S “Lauma Lingeri” un konkursa uzdevums bija divu dienu laikā no šiem materiāliem radīt tērpu.
Konkursā – radošajās darbīcās piedalījās dalībnieki no 9 profesionālajām izglītības iestādēm. Katras komandas sastāvā bija divi jaunieši un viens pedagogs. Konkursa mērķis ir veicināt sadarbību starp Baltijas valstu izglītības iestādēm, audzēkņiem un nozares uzņēmumiem, popularizēt tekstilnozares profesijas un dot iespēju dalībniekiem izaicināt sevi, ļaut vaļu fantāzijai, lai taptu unikāls un neatkārtojams tērps!


Ligita Reimane
Liepājas Valsts tehnikums
Tekstila un skaistumkopšanas nozares specialitātes vadītāja

Guntis Strazds
Biedrība “Vieglās Rūpniecības Uzņēmumu Asociācija”
Valdes priekšsēdētājs


Konkursa noslēdzošajā dienā Liepājas Valsts tehnikumā strāvoja neliels satraukums, – tika šūtas pēdējās vīlītes, gatavotas modeles, pielaikots tērps, lai jau vakarā, Rīgas Stila un modes tehnikuma pedagoģes – profesionālas fotogrāfes Lindas Ratutas vadībā stātos kameras priekšā un iemūžinātu tērpus fotosesijā restorānā “Parka Paviljons”!
Konkursa atbalstītāji uz konkursa noslēgumu bija sagatavojuši simpātiju balvas, kuras piešķīra viņuprāt radošākajam un pievilcīgākajam tērpam! Apsveicam Viļņas automehāniķu un biznesa skolu ar visvairāk iegūtajām simpātijām!
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par dalību un radošo “stāstu”, kas tika iešūts katrā tērpā!
Konkursu atbalstīja A/S “Lauma Lingerie”, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “LAUMA FABRICS” SIA, Vieglās Rūpniecības Uzņēmumu Asociācija, restorāns “Parka Paviljons”, Kultūras nams “Wiktorija”, “SLOW beachwear”, Orhideja Lingeri un Liepājas RAS!
Paralēli konkursam, tehnikumā norisinājās arī tekstila nozares pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Jaunākās tendences tekstilapstrādes nozarē”!


Mācību process ir nepārtraukts nozarēs, kurās viss strauji attīstās

Intervija piedalās:
Inga Dāboliņa
Ergonomikas elektrotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadītāja
Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorijas vadītāja
Rīgas Tehniskā universitāte

Kāda ir jūsu pieredze tekstila industrijā?

Mana pieredze sākās 2000.gadā, kad es iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē studēt, tad arī sāka rasties priekšstats par nozari kopumā. Pašus pamatakmeņus ielika profesore Viļumsone un profesors Krieviņš, kuri iedvesmoja gan darba kultūrai, gan darbam universitātē, lai turpinātu attīstīt nozari.

Kādām mācību metodēm galvenokārt dodiet priekšroku mācību procesā?

Man patīk praktiskā pieeja. Man ir pieredze mācīt antropometriju – cilvēka mērīšana, un apģērba datorsistēmas. Tās abas ir ar rokām pielietojamas metodes, protams, ka arī tām ir sava daļa teorijas jāapgūst. Tomēr praktiskā pieredze ir neatsverama, jo tad cilvēks zina, ko darīt, kā arī rodas lielāka pārliecība, kā rīkoties. Mēs atrodamies tekstila pētniecības laboratorijā, kurā teorija ir nepieciešama, jo ir jāsaprot procesi, ko un kā darīt, tomēr jebkura metode ir jāizmēģina, jāpārbauda un tikai tad cilvēks var būt apmācīts un gatavs darboties.

Cik liela nozīme ir mācībām ikdienas uzņēmumu attīstības procesos?

Nozīme mācībām ir ļoti liela, ja runājam par nozari kopumā, jo attīstās gan materiāli, gan metodes. Ja vēl nesen tika runāts par tehnisko konstruēšanu, tad tagad jau tiek runāts par 3D konstruēšanu – joma, kurā jāmācās. Attīstoties materiāliem, ir jāsaprot, kā pilnveidot procesus un materiālus, kurus mēs lietojam, kā pilnveidot konstrukciju atbilstoši materiāliem. Mācību process ir nepārtraukts nozarēs, kurās viss tik strauji attīstās.

Kā uzņēmējiem izvēlēties pareizās apmācības savam personālam? (vai kādām apmācībām svarīgi ir vērst uzmanību mūsdienu uzņēmējiem?)

Jautājums ir gana komplekss, jo to izvēli vada vajadzība. Ja jūtam, ka kaut kas ir attīstījies, taču mēs nezinām, kā to pielietot, tad vajag meklēt, kur to apgūt. Tajā pat laikā uzņēmējs var nesajust, ka ir kāds jaunums, tādēļ ir vērtīgi apmeklēt nozares izstādes un seminārus, lai saprastu, kas ir tas jaunais, ko var integrēt uzņēmējdarbībā. Īpaši, ja strādā nozarē, kurā strādā ar materiāliem, kuros ieplūst inovācijas, tad to pratība ir svarīga, lai uzņēmējs saprastu, ko grib gūt no darbiniekiem.

Kā uzņēmējam efektīvi motivēt savus darbiniekus mācību procesam?

Uzņēmējam, pirmkārt, ir jāapzinās pašam, kā motivēt savus darbiniekus, jo viņš pazīst savus darbiniekus, prot ar viņiem strādāt. Motivāciju apgūt jauno cilvēks pats redz tad, ja viņš tam redz pievienoto vērtību. Svarīgi, lai mācību process būtu interesants, ne tikai vienkārša atsēdēšana seminārā, tad motivācija ir zema. Tādēļ man arī patīk pieeja, ja cilvēks mācību procesā pieliek rokas, tātad šis jautājums iet kopsolī ar iepriekšējo jautājumu. Proti, ja inovācija ir nepieciešama, tad arī cilvēks būs motivēts prasmes apgūt, lai strādātu vieglāk, ātrāk un ērtāk.

Kā likumdošana un ārējie faktori varētu mainīt apmācības un industriju drīzumā?

Likumdošana un ārējie faktori mainās visu laiku. Pirmkārt, ir nozares standarti, kuriem ir pakļauti visi tekstila testi un cilvēku mērīšana. Standarti mainās, attīstoties gan materiāliem, gan metodēm, gan datorsistēmām. Turklāt mēs visi esam procesā, kad speram soļus pretī ilgmūžībai, zaļākai domāšanai, ekoloģijai. Šiem procesiem ir nepieciešami ne tikai mehānismi, kā to var īstenot, bet arī apmācības, lai šos mehānismus izprastu, lai zinātu, ko darīt ar materiāliem, kā tos lietot efektīvāk, lai plānotu produktu attīstību, lai sasniegtu mērķus arī globālā virzienā.

Kā jūs redzat industrijas attīstību nākamajos 5-10 gados??

Šī domāšana arī būs šajā zaļajā virzienā, lai produkti būtu dabīgākas izcelsmes, kas nodrošinās arī to, ka tas būs ne tikai draudzīgāks zemei, bet arī cilvēkam. Tam jāpievērš uzmanība jau plānošanas procesā. Datorsistēmas un materiālu testēšana būs arvien svarīgāka, lai mēs saprastu, vai jaunais materiāls būs vidi mazāk degradējošs, vai tas atbilst īpašām prasībām, ja runa ir par darba apģērbiem vai individuālās aizsardzības līdzekļiem. Attīstība notiks ne tikai jaunu materiālu izveidē, kas labāk kalpotu izvēlētajam mērķim vai cilvēkam, bet arī balansa izveidē ar vides ietekmi un ilgmūžīguma domāšanu.

Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem:

SIA “Best Training Agency”
  • Strukturētā pārdošana
  • Attiecību veidošana un pārrunas augstas pievienotās vērtības pārdošanas darījumos
  • Mūsdienīga efektīva pārdošana. Kompleksā programma uzņēmuma pārdošanas sistēmas formēšanai
  • Pārdošanas psiholoģija. Klientu uzvedības formas un motīvi

www.besttraining.lv


SIA “Leilands un Putnis”
  • Ražošanas procesu optimizēšana vieglās rūpniecības uzņēmuma ilgtspējīgai izaugsmei
  • Vieglās rūpniecības uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
  • Efektivitātes paaugstināšana vieglās rūpniecības uzņēmuma procesu pārvaldībā
  • Efektīva un ilgtspējīga ražošanas un procesu vadība uzņēmumā

www.leiput.lv


Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām
Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 729 320, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 895 213. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1882 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 000 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 500 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 23 komersantus un 783 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;
345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
46 Matemātika un statistika;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
54 Ražošana un pārstrāde;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“214 06 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains);
548 01 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”;
542 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
345 07 Telemātika un loģistika.

Vieglās rūpniecības, tekstila, apģērbu ražošanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.


Kontaktinformācija:

Guntis Strazds
Valdes priekšsēdētājs
apmacibas@atci.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@atci.lv. Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests www.gudralatvija.lv


Lejupielādēt PDF

Categories: Ziņas